Hírek - Önkormányzati hírek

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése - korrigált hirdetmény

Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a kérelmező módosította kérelmét.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: hatóság) a korrigált Hirdetménnyel tájékoztatja az érintett települések lakosságát.

Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Székhely: 3720 Sajókaza, 0101/13 hrsz.) a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó (Sajókaza 0101/12 hrsz.) BO/32/04209-28/2022 számú, 2027. június 15. napjáig hatályos egységes környezethasználati engedélye alapján 233 000 tonna (133 000 m3) összmennyiségben veszélyes hulladékot lerakással ártalmatlaníthat 50 000 tonna/év (31 000 m3/év) beszállítási kapacitással.

Az ipari hulladékok e helyezésére irányuló igényeknek való megfelelés céljából a lerakó hulladék- befogadó kapacitásának bővítése vált szükségessé egy új, 29 000 m3 (52 000 tonna) hasznos térfogatú, medence építésével a Sajókaza 0101/12. hrsz.-ú ingatlanon, II/B. ütem megnevezéssel. A lerakási technológia és a beszállítási kapacitás nem változik.

Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. helyett eljáró Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) EPAPIR-20240318-6482 számon kérelmezte az új lerakó felülvizsgálatára irányuló eljárást.

A dokumentáció 9. számú függeléke alapján a tevékenység hatásterülete érinti Szuhakálló közigazgatási területét.

Kérelmező EPAPIR-EPAPIR-20240411-4916. számú beadványában jelezte, hogy a EPAPIR-20240318- 6482 számon benyújtott kérelme korrigálandó, helyesen a tervezett lerakó térfogata 39 000 m3, azaz 70 000 tonna.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, dokumentáció elérhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán BO/32/02820/2024 számon.

A nyilvánosság bevonásainak szabályaira irányadó rendelkezésekre figyelemmel a "R". 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint a 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően – mint feltételezhetően érintett település Jegyzőjének – a hatóság megküldte a korrigált Hirdetményt.

A „R” 21. § (3) bekezdés értelmében legalább 21 napig a korrigált Hirdetmény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételre kerül.

A kérelem tartalmára vonatkozóan a korrigált Hirdetmény közhírré tételének határnapjáig írásbeli észrevétel nyújtható be Szuhakálló települési önkormányzat jegyzőjéhez, melyet abeérkezését követő 5 napon belül meg kell küldeni a Hatóság részére.

A Hatóság az érintett nyilvánosságtól kapott, a kérelemben előadott tevékenységhez képest jelentős változtatásnak minősülő terv környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket érdemben megvizsgálja.

A hatóságnak 2024. május 16. napjáig döntést kell hoznia.

(A fotó illusztráció.)

2024.04.16. (forrás: HT/KH)