Önkormányzat hírei

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

Szociális tüzelőanyag-juttatás
(2023.11.10.)
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 320 q barnakőszén beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

Tájékoztatás ingatlanok rendeltetésmódosításához kapcsolódó eljárásró
(2023.11.09.)
Az önkormányzat főéítésze, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 48.§ alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Amit a kútamnesztiáról tudni kell
(2023.10.26.)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával évek óta fennálló bizonytalanság szűnik meg a meglévő és létesítendő mezőgazdasági- és háztartási célú kutak kapcsán.

Körzetesítés felülvizsgálata
(2023.10.26.)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bek-e értelmében a helyi választási iroda vezetője november 30-ig elvégzi a települések szavazóköri felülvizsgálatát, a körzetsítési feladatokat.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzat

Szuhakálló község a rendszerváltást követő - 1990. őszén megtartott - első önkormányzati választások óta, törvény felhatalmazása alapján, a választópolgárok helyi közössége által gyakorolt választójog eredményeképpen – a helyi önkormányzás útján – önállóan és demokratikusan intézi a helyi érdekű közügyeket.

A községi önkormányzat – a hatályos törvényi szabályozások keretei között – gondoskodik a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök és az önként vállalt helyi közügyek megoldásának ellátásáról.

Az önkormányzat feladatainak ellátáshoz alakította ki és működteti intézményrendszerét.

Szobrok, emlékművek

Millenniumi emlékmű
Szuhakálló, 3731 Szuhakálló Kossuth u.7.

anyaga: mészkő
készült: 2000
(alkotó: Varga Éva szobrászművész)

Hírlevelek

Önkormányzati gazdálkodás