Önkormányzat hírei

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Indul a hatósági áras tűzifaprogram
(2022.09.19.)
Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál – írja a tűzifaprogram részleteit ismertető vasárnap reggeli közleményében az Agrárminisztérium.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2022. (hatályos)

Határozat Tárgy
1/2022 (01.22.) Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
2/2022 (01.20.) A Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
3/2022 (01.20.) A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
4/2022 (01.20.) A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének véleményezéséről
5/2022 (01.20.) A 2021. évi költségvetési tartalék terhére vállalt kötelezettség jóváhagyásáról
6/2022 (02.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosításáról
7/2022 (02.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
8/2022 (02.10.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2022. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról
9/2022 (02.10.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
10/2022 (02.10.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
11/2022 (02.10.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2022. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
12/2022 (02.10.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2022. évi működésének támogatásáról
13/2022 (02.10.) A Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2022. évi működésének támogatásáról
14/2022 (02.10.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
15/2022 (02.10.) A képviselő-testület 2022. évi munkatervéről
16/2022 (02.10.) A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.
17/2022 (02.10.) A polgármesteri jelentésről
18/2022 (02.08.) Polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről
19/2022 (03.17.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
20/2022 (03.17.) Szuhakálló Község Falugondnoki Szolgálata 2021. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről
21/2022 (03.17.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
22/2022 (03.17.) Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
23/2022 (03.17.) A szuhakállói közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervéről
24/2022 (03.17.) A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról
25/2022 (03.17.) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására önkormányzati saját forrás emeléséhez való hozzájárulásról
26/2022 (03.17.) A polgármesteri jelentésről
27/2022 (03.17.) Magyarországi Bányászlakta Települések Országos Szövetségégből való kilépésről
28/2022 (05.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
29/2022 (05.26.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásának átfogó értékeléséről
30/2022 (05.26.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer működéséről szóló beszámolókról
31/2022 (05.26.) A 2021. évi ellenőrzési jelentésről
32/2022 (05.26.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
33/2022 (05.26.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
34/2022 (05.26.) A Borsod-Állatvédő Alapítvány 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
35/2022 (05.26.) A 2021. évi Start-munkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolóról
36/2022 (05.26.) A Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétléséről
37/2022 (05.26.) A 2022/2023. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
38/2022 (05.26.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő önkormányzati csatlakozásokhoz való hozzájárulásról
39/2022 (05.26.) A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó, eszközbeszerzésre az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatkérésről
40/2022 (05.26.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről, illetve selejtezéséről
41/2022 (05.26.) A polgármesteri jelentésről
42/2022 (05.26.) Önkormányzati követelésekről való lemondásról
43/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról
44/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolójáról
45/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
46/2022 (07.28.) A konyhai feladatellátás módjának átszervezéséről
47/2022 (07.28.) Étkeztetési feladatok ellátásához szolgáltatás vásárlásáról
48/2022 (07.28.) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulásról
49/2022 (07.28.) A Múcsony, Fő út 21. 2. em. 3. a sz. alatti (hrsz: 620/3/A/9) bérlakás tulajdonjogának rendezéséről
50/2022 (07.29.) Az étkeztetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű beszerzéséről
51/2022 (08.30.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
52/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2022. évi megállapításáról szóló 83/2021.(XII.9.) határozat visszavonásáról
53./2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
54/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményben élelmezésvezetői álláshely megszüntetéséről
55/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról
56/2022 (08.30.) Óvodai szabadtéri játékok felújításáról
57/2022 (08.30.) Hanyu Béláné hivatalsegéd, közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről
58/2022 (09.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról
59/2022 (09.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi költségvetési beszámolójáról
60/2022 (09.22.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
61/2022 (09.22.) Értékhatárt meghaladó beszerzése, kötelezettségvállalások jóváhagyásáról
62/2022 (09.22.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról
63/2022 (09.22.) Az étkeztetési feladatok ellátásához kötött szolgáltatás-vásárlási szerződés módosításáról
64/2022 (09.22.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
65/2022 (09.22.) A Szuhakállói Községi Konyhán feleslegessé vált készlet hasznosításáról
66/2022 (09.22.) Időskorúak támogatása 2022. évi összegének megállapításáról
67/2022 (09.22.) A polgármesteri jelentésről
68/2022 (09.22.) Dávid István polgármester jutalmazásáról
69/2022 (10.27.) Feleslegessé vált vagyontárgy értékesítéséről
70/2022 (10.27.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, kapitányságvezető kinevezésének véleményezéséről
71/2022 (10.27.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről
72/2022 (10.27.) Közvilágítási célú villamosenergia-vásárlási szerződés módosításáról
73/2022 (10.27.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadásáról

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,