Önkormányzat hírei

Közlemény napelemes erőmű létesítésének előzetes hatásvizsgálati eljárásról
(2024.02.16.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó előzetes vizsgálati eljárás indult.

Választási információk
(2024.01.18.)
A közelgő európai parlamenti- és helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek választásával összefüggő választási információk egységes és széleskörű elérhegtősége végett az önkormányzat honlapja új funcióval bővült.

Változás a telekadó egyes adóövezethez tartozó mértékében
(2024.01.18.)
Az önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 1-jei hatállyal, módosította a telekadóról szóló önkormányzati rendeletét.

Kéményseprő sormunka
(2024.01.11.)
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv elkészített a 2024 évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit.

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2019.

Határozat Tárgy
1/2019 (01.17.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló 58/2017.(05.25.) határozat hatályon kívül helyezéséről hatályos
1/2019 (01.17.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
2/2019 (01.17.) Pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására hatályos
4/2019 (01.17.) A polgármesteri jelentésről hatályos
5/2019 (01.17.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére biztosítandó egyszeri, természetbeni támogatás kiosztásához, vállalkozási szerződések megkötésére irányuló felhatalmazásról hatályos
6/2019 (02.13.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről hatályos
7/2019 (02.14.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2019. évi költségvetés-tervezetéről hatályos
8/2019 (02.14.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
9/2019 (02.14.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
10/2019 (02.14.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
11/2019 (02.14.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2019. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
12/2019 (02.14.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
13/2019 (02.14.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
14/2019 (02.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
15/2019 (02.14.) Hozzájárulás biztosításáról, a múcsonyi központi orvosi ügyelet eszközbeszerzéséhez hatályos
16/2019 (02.14.) A képviselő-testület 2019. évi munkatervéről hatályos
17/2019 (02.14.) A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
18/2019 (02.14.) A 2019. évi Kolorfesztiválhoz való csatlakozásról hatályos
19/2019 (02.14.) A polgármesteri jelentésről hatályos
20/2019 (02.14.) A szociális tüzelőanyag-juttatás felhasználását ellenőrző eseti bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról hatályos
21/2019 (02.14.) A roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról, konyhakerti és kisállattartási szociális földprogramra megvalósítására Szuhakálló község Önkormányzata képviselő hatályos
22/2019 (03.28.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójáról, Szuhakálló község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről hatályos
23/2019 (03.28.) A Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
24/2019 (03.28.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
25/2019 (03.28.) A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
26/2019 (03.28.) A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozata önkormányzati honlapon való közzététel feltételeinek biztosításáról hatályos
27/2019 (03.28.) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
28/2019 (03.28.) A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos döntésekről hatályos
29/2019 (03.28.) A Szuhakálló 156/1.; 156/2 és 157. hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről hatályos
30/2019 (03.28.) A 2019. évi Start-munkaprogram megvalósítása során eszközbeszerzésekre irányuló felhatalmazásról hatályos
31/2019 (03.28.) A polgármesteri jelentésről hatályos
32/2019 (03.28.) Vállalkozási tevékenység szervezésére (közterületi kaszálás Kazincbarcika városban) irányuló felhatalmazásról hatályos
33/2019 (03.28.) A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet ingatlanok használatba adására vonatkozó ajánlatáról hatályos
34/2019 (03.28.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételére irányuló hozzájárulásról hatályos
35/2019 (03.28.) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatási igényének jóváhagyásáról hatályos
36/2019 (03.28.) Fehérakácos telepítvény letermeléséről hatályos
36/2019 (04.25.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról hatályos
37/2019 (04.25.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásának 2018. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóról hatályos
38/2019 (04.25.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2018. évi tevékenységéről hatályos
39/2019 (04.25.) A 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
40/2019 (04.25.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról hatályos
41/2019 (04.25.) A Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelő”című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
42/2019 (04.25.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos
43/2019 (04.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
44/2019 (04.25.) A közművelődési szakember képzésére irányuló képzéshez való csatlakozásról hatályos
45/2019 (04.25.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételére irányuló hozzájárulásról hatályos
46/2019 (04.25.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan (Egészségház emeleti helyisége) igénybevételére irányuló szabályozásról hatályos
47/2019 (04.25.) ASP rendszerek eléréséhez kötelező NTG hálózatra való csatlakozás feltételeinek biztosításár irányuló felhatalmazásról hatályos
48/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról hatályos
49/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról hatályos
50/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
51/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
52/2019 (05.30.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2018. évi elszámolásáról hatályos
53/2019 (05.30.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
54/2019 (05.30.) A 2018. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
55/2019 (05.30.) A 2018. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról hatályos
56/2019 (05.30.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2018. évi fenntartási költséginek elszámolásáról hatályos
57/2019 (05.30.) A 2018. évben bekövetkezett munkahelyi balesetekről hatályos
58/2019 (05.30.) A Szuhakálló község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött megállapodás módosításáról hatályos
59/2019 (05.30.) A központi orvosi ügyelet ellátásában részt vevő önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodás kötéséről hatályos
60/2019 (05.30.) A központi orvosi ügyelet ellátásában részt vevő önkormányzatok közbeszerzési eljárás együttes lefolytatására vonatkozó együttműködési megállapodás kötéséről hatályos
61/2019 (05.30.) Szolgáltatási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására Múcsonyban és társult településein” tárgyú szerződés jóváhagyásáról hatályos
62/2019 (05.30.) Közvilágítási üzemeltetési szerződés módosításáról hatályos
63/2019 (05.30.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, kaptányságvezetője kinevezésének véleményezéséről hatályos
64/2019 (05.30.) A polgármesteri jelentésről hatályos
65/2019 (05.30.) Bányászemlékmű állításáról hatályos
66/2019 (06.27.) Dr. Égető Csenge fogorvosi tevékenységéről való lemondás tudomásul vétele hatályos
67/2019 (06.27.) Mucsony- Szuhakálló fogorvosi praxisjog átruházásához való hozzájárulás hatályos
68/2019 (06.27.) A Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft -vel kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról hatályos
69/2019 (07.11.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról. hatályos
70/2019 (07.25.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
71/2019 (07.25.) A 2019/2020. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
72/2019 (08.08.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról hatályos
73/2019 (08.08.) az önkormányzati tulajdonú mikrobusz használati formáiról és az azokhoz kapcsolódó díjtételekről szóló 88/2015. (XI.23.) határozat módosításáról hatályos
74/2019 (09.05.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
75/2019 (09.05.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2019. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
76/2019 (09.05.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
77/2019 (09.05.) A polgármesteri jelentésről hatályos
78/2019 (09.05.) Elektronikus hulladékok átvételére vonatkozó megállapodásról hatályos
79/2019 (09.05.) A Szuhakálló 138. hrsz alatti ingatlan tulajdonjogának térítésmentes megszerzéséről hatályos
80/2019 (09.05.) Tanulói padok selejtezéséről és térítésmentes értékesítéséról hatályos
81/2019 (09.05.) A Gárdonyi Géza Tagiskola részére támogatás biztosításáról hatályos
82/2019 (09.05.) Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására létrejött konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról hatályos
83/2019 (09.05.) Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására megkötött szolgáltatási szerződés jóváhagyásáról hatályos
84/2019 (09.05.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról hatályos
85/2019 (09.05.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
86/2019 (10.03.) Önkormányzati tulajdonú, 051/10 és 051/25. hrsz-ú ingatlanok értékestéséra vonatkozó szándéknyilatkozatról hatályos
87/2019 (10.03.) A Magyar Falu Program keretében a „Szolgálati lakás” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
88/2019 (10.24.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról hatályos
89/2019 (10.24.) Alpolgármester választásáról hatályos
90/2019 (10.24.) Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról hatályos
91/2019 (10.24.) Fignár Gergő alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról hatályos
92/2019 (10.24.) Dávid István polgármester, 2019. október 13. napján fennálló, ki nem adott szabadságának megváltásáról hatályos
93/2019 (10.24.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról hatályos
94/2019 (10.24.) A Gazdasági Program kidolgozásáról hatályos
95/2019 (10.24.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről hatályos
96/2019 (10.24.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Vadna - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről hatályos
97/2019 (10.24.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről hatályos
98/2019 (10.24.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről hatályos
99/2019 (10.19.) Girincsi Bertalanné hivatalsegéd, közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről hatályos
100/2019 (12.05.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról hatályos
101/2019 (12.05.) A Szuhakálló 051/10. és 051./25. hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok adásvétel keretei közötti hasznosítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról hatályos
102/2019 (12.05.) Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről hatályos
103/2019 (12.05.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2020. évi megállapításáról hatályos
104/2019 (12.05.) A 2020. évi ellenőrzési tervről hatályos
105/2019 (12.05.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről, intézményvezető megbízásáról hatályos
105/2019 (12.05.) A Szuhakálló község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött felülvizsgált megállapodás jóváhagyásáról hatályos
107/2019 (12.05.) A 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására hatályos
108/2019 (12.05.) Önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok hasznosításáról hatályos
109/2019 (12.05.) Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 410355 igénylésazonosítójú pályázatában foglalt konyhatechnológiai felújítás megvalósításához vállalkozó kiválasztásáról hatályos
110/2019 (12.05.) A szociális konyha ellátás bevezetésére irányuló megállapodás megkötéséről hatályos
111/2019 (12.05.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
112/2019 (12.05.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
113/2019 (12.05.) A Magyar Falu Program keretében, a „Szolgálati lakás” alpolgramban benyújtott pályázathoz, tervezési szerződés jóváhagyásáról hatályos
114/2019 (12.05.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
115/2019 (12.05.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
116/2019 (12.05.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
117/2019 (12.05.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
118/2019 (12.05.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
119/2019 (12.05.) A szociális tüzelőanyag-juttatás felhasználását ellenőrző eseti bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról hatályos
120/2019 (12.05.) A polgármesteri jelentésről hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,