Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2011.

Határozat Tárgy
1/2011 (01.24.) A Kazincbarcikai Kistérség, kistérségi lehatárolásának megváltoztatására irányuló kezdeményezéshez való csatlakozás lehetősége. hatályos
2/2011 (02.10.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2011. évi költségvetés-tervezete. hatályos
3/2011 (02.10.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2011. évi költségvetés-tervezete. hatályos
4/2011 (02.10.) Munkabér-hitelkeret igénylése. hatályos
5/2011 (02.10.) A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló 2011. évi kiemelt célok megállapítása. hatályos
6/2011 (02.10.) A képviselő-testület 2011. évi munkaterve hatályos
7/2011 (02.10.) A 110/2010.(XII.29.) számú képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
8/2011 (02.10.) Bajcsy-Zsilinszky u.2.sz. alatti ingatlanban található helyiség hasznosítása. hatályos
9/2011 (02.10.) Polgármesteri jelentés hatályos
10/2011 (02.10.) „Virágos, rendezett porta” környezetszépítő verseny meghirdetése. hatályos
11/2011 (04.14.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2010. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
12/2011 (04.14.) Tagintézmények 2010. évi közös fenntartásának elszámolása. hatályos
13/2011 (04.14.) A 2011/2012. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározása. hatályos
14/2011 (04.14.) Az Önkormányzat 2011-2014. évek közötti Gazdasági Programja. hatályos
15/2011 (04.14.) 2010. évi ellenőrzési jelentés. hatályos
16/2011 (04.14.) Az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve hatályos
17/2011 (04.14.) Folyószámla hitel felvétele hatályos
18/2011 (04.14.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. hatályos
19/2011 (04.14.) Csatlakozás a Sajóvölgye Focisuli kezdeményezéshez hatályos
20/2011 (04.14.) Polgármesteri jelentés hatályos
21/2011 (05.12.) Pályázat benyújtása a KEOP-2011-4.9.0 épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióban, a Községháza és az Egészségház épületének korszerűsítésére. hatályos
22/2011 (05.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2010. évi tevékenységéről. hatályos
23/2011 (05.26.) A 2010. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése. hatályos
24/2011 (05.26.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi tevékenységéről. hatályos
25/2011 (05.26.) A 4/2011.(II.10.) számú képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
26/2011 (05.26.) A szuhakállói Polgárőr Egyesület működésének támogatása. hatályos
27/2011 (05.26.) Felhatalmazás adásvételi előszerződések megkötésére. hatályos
28/2011 (05.26.) Az önkormányzat tulajdonában lévő ún. „Kastélykert” oldalhatároló kerítésének létesítése. hatályos
29/2011 (05.26.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. alatti Egészségház ingatlanban található helyiségek bérleti jogviszony keretei közötti hasznosítása. hatályos
30/2011 (05.26.) Polgármesteri jelentés hatályos
31/2011 (07.07.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének beszámolója a közalapítvány 2010. évi működéséről. hatályos
32/2011 (07.07.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyása. hatályos
33/2011 (07.07.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérség Társulási Közoktatás-fejlesztési Intézkedési Tervének (2008-2013) felülvizsgálata, módosítása hatályos
34/2011 (07.07.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs projektjéhez való csatlakozási szándékok jóváhagyása. hatályos
35/2011 (07.07.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyása. hatályos
36/2011 (07.07.) Polgármesteri jelentés hatályos
37/2011 (08.08.) Pályázat benyújtása az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek” fejlesztési célú konstrukció támogatására. hatályos
38/2011 (08.25.) Tájékoztató a közös fenntartásban működő tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról hatályos
39/2011 (08.25.) 2011/2012. tanévre, a tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. hatályos
40/2011 (08.25.) Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. hatályos
41/2011 (08.25.) Múcsony nagyközség településrendezési eszközei módosításának véleményezése. hatályos
42/2011 (08.25.) A munkabérhitel felvételéről szóló 4/2011. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
43/2011 (08.25.) A 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó mezőgazdasági haszonbérleti szerződés felmondása. hatályos
44/2011 (08.25.) Polgármesteri jelentés hatályos
45/2011 (08.25.) A 90/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása hatályos
46/2011 (09.09.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása. hatályos
47/2011 (09.09.) Számlanyitás kezdeményezése. hatályos
48/2011 (10.06.) Beszámoló a közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelő tevékenységéről tájékoztató, a 2010/2011. tanév tapasztalatai alapján. hatályos
49/2011 (10.06.) Beszámoló a közoktatási intézményfenntartó társulás működéséről, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda nevelési tevékenységéről tájékoztató, a 2010/2011. nevelési év tapasztalatai alapján. hatályos
50/2011 (10.06.) Tájékoztató a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2011. I. félévi tevékenységéről. hatályos
51/2011 (10.06.) Csatlakozás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához. hatályos
52/2011 (10.06.) Szuhakálló Községi Önkormányzat – 2012-2016. évekre vonatkozó – stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyására. hatályos
53/2011 (10.06.) Ellenőrzési terv 2012. évre. hatályos
54/2011 (10.06.) A 051/10, 051/24, és 051/25 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződés kereti közötti hasznosítása. hatályos
55/2011 (10.06.) Polgármesteri jelentés hatályos
56/2011 (11.24.) A Gárdonyi Géza Tagiskola 2012. évi költségvetési koncepciója. hatályos
57/2011 (11.24.) A Zöld titkok Kastély Tagóvoda 2012. évi költségvetési koncepciója. hatályos
58/2011 (11.24.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója hatályos
59/2011 (11.24.) Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. hatályos
60/2011 (11.24.) A munkabérhitel felvételéről szóló 4/2011. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása. hatályos
61/2011 (11.24.) Polgármesteri jelentés hatályos
62/2011 (11.24.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
63/2011 (12.14.) Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2012. évi megállapítása. hatályos
64/2011 (12.14.) Önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek 2012. évi bérleti díjának megállapítása. hatályos
65/2011 (12.14.) A 051/10, 051/24, és 051/25 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződés kereti közötti hasznosítására benyújtott pályázatok elbírálása. hatályos
66/2011 (12.14.) A 051/10, 051/24, és 051/25 hrsz-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérleti szerződés kereti közötti hasznosítására benyújtott pályázatok elbírálása hatályos
67/2011 (12.14.) Nyilatkozat a KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz. hatályos
68/2011 (12.14.) Nyilatkozat a KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz. hatályos
69/2011 (12.14.) Polgármesteri jelentés hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,