Önkormányzat kiemelt hírei

Megállapításra kerültek a szükséges ajánlásszámok
(2024.04.04.)
A Szuhakállói Helyi választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján megállapította a 2024. évi önkormányzati választáson a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése - korrigált hirdetmény
(2024.04.16.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a kérelmező módosította kérelmét.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése
(2024.04.04.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál.

Értesítés bontási engedélyezési eljárás megindulásáról
(2024.04.04.)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében:

Legeltetési tilalom és ebzárlat
(2024.03.25.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák és más ragadozók veszettség elleni immunizálása miatt.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2018.

Határozat Tárgy
1/2018 (02.15.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2018. évi költségvetés-tervezetéről hatályos
2/2018 (02.15.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
3/2018 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
4/2018 (02.15.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
5/2018 (02.15.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2018. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
6/2018 (02.15.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
7/2018 (02.15.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
8/2018 (02.15.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
9/2018 (02.15.) Az óvoda fűtésrendszerének korszerűsítéséhez előirányzat biztosításáról hatályos
10/2018 (02.15.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálataira előirányzat biztosításáról hatályos
11/2018 (02.15.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervéről hatályos
12/2018 (02.15.) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
13/2018 (02.15.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány megszüntetéséről hatályos
14/2018 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról hatályos
15/2018 (02.15.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról hatályos
16/2018 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről hatályos
18/2018 (03.09.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról hatályos
18/2018 (03.09.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására hatályos
19/2018 (03.09.) A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményezési jogkör gyakorlásáról hatályos
20/2018 (03.09.) A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról hatályos
21/2018 (03.29.) A Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
22/2018 (03.29.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
23/2018 (03.29.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
24/2018 (03.29.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
25/2018 (03.29.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról hatályos
27/2018 (04.26.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójáról Szuhakálló község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről hatályos
28/2018 (04.26.) Központi Orvosi Ügyeleti feladatok ellátására létrejött helyiséghasználati jogviszony jóváhagyásáról hatályos
29/2018 (04.26.) Fogorvosi ellátási szerződés megszüntetéséről hatályos
30/2018 (04.26.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról hatályos
31/2018 (04.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2017. évi tevékenységéről hatályos
32/2018 (04.26.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. II. félévi, valamint 2017. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról hatályos
33/2018 (04.26.) A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
34/2018 (04.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról hatályos
35/2018 (04.26.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról hatályos
36/2018 (04.26.) A Szuhakálló Bajcsy-Zs. u.16. sz. alatti ingatlanon található épület felújítására költségvetési fedezet megemeléséről hatályos
37/2018 (04.26.) A polgármesteri jelentésről hatályos
38/2018 (05.11.) Tervezői megbízásról a Községi Konyha és a kapcsolódó menza felújításával kapcsolatos pályázati- és kiviteli terv készítésére hatályos
39/2018 (05.11.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására hatályos
40/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról hatályos
41/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
42/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
43/2018 (05.31.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásának 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai-, pénzügyi beszámolóról. hatályos
44/2018 (05.31.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolásáról hatályos
45/2018 (05.31.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
46/2018 (05.31.) A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
47/2018 (05.31.) A 2017. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
48/2018 (05.31.) Az önkormányzat és intézményei által nyilvántartott hátralékok kezeléséről hatályos
49/2018 (05.31.) A Gárdonyi Géza Tagiskola köznevelési intézmény, ingó és ingatlan vagyonelemeire vonatkozó vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról hatályos
50/2018 (05.31.) A 2017. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról. hatályos
51/2018 (05.31.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2017. évi fenntartási költséginek elszámolásáról. hatályos
52/2018 (05.31.) Mezőgazdasági eszközök vásárlásáról hatályos
53/2018 (05.31.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról hatályos
54/2018 (05.31.) Az ANDENTÁL Bt. (Dr Szabó Andrea fogszakorvos) kezdeményezése, a tulajdonát képező fogászati munkahely berendezési tárgyak, eszközök önkormányzatok általi megvásárlásáról hatályos
55/2018 (05.31.) A népkonyha ellátásra irányuló megállapodásról hatályos
56/2018 (05.31.) A Szuhakálló Bajcsy-Zs. u.16. sz. alatti ingatlanon található épület felújítására költségvetési fedezet megemeléséről szóló 36/2018.(IV.26.) Határozatmódosításáról. hatályos
57/2018 (05.31.) A polgármesteri jelentésről hatályos
58/2018 (06.08.) Útkarbantartáshoz szükséges gépbeszerzés Dédestapolcsány, Sajóivánka és Szuhakálló községekben projekt önerejének biztosításáról hatályos
59/2018 (06.08.) Mezőgazdasági vontató értékesítéséről. hatályos
60/2018 (06.19.) Mucsony-Szuhakálló községek fogorvosi körzet praxisjog értékesítéséről hatályos
61/2018 (06.19.) Az Andentál Bt.-vel kötött fogászati alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről hatályos
62/2018 (06.19.) A Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft -vel feladat-ellátási szerződés megkötéséről hatályos
63/2018 (06.21.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
64/2018 (06.21.) Mezőgazdasági vontató beszerzéséről hatályos
65/2018 (06.21.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására hatályos
66/2018 (06.21.) A 2018. évi Kolorcity Fesztivál szuhakállói programjához költségvetési fedezet biztosításáról hatályos
67/2018 (08.02.) A pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására szóló 65/2018.(VI.21.) Határozat módosításáról hatályos
68/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról. hatályos
69/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott műszaki ellenőri ajánlatok elbírálásáról, a műszaki ellenőr kiválasztásáról. hatályos
70/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott egyéb mérnöki ajánlatok elbírálásáról, az egyéb mérnöki feladatokat ellátó kiválasztásáról. hatályos
71/2018 (08.06.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
72/2018 (08.06.) Pályázat benyújtásáról a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása vonatkozó pályázati felhívásra hatályos
73/2018 (08.06.) Az önkormányzati tulajdonú mikrobusz használati formáiról és az azokhoz kapcsolódó díjtételekről szóló 88/2015. (XI.23.) határozat módosításáról. hatályos
74/2018 (08.16.) A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásából, az Egészségház külső felújítása beruházás megvalósítására benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról hatályos
75/2018 (08.16.) A 2018/2019. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról hatályos
76/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról hatályos
77/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
77/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatról szóló 1/2013. Jegyzői-polgármesteri együttes utasítás módosításának jóváhagyásáról hatályos
79/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási előirányzata terhére beszerzések jóváhagyásáról hatályos
80/2018 (09.13.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
81/2018 (09.13.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálataira előirányzat biztosításáról szóló 10/2018.(II.15.) határozat módosításáról hatályos
82/2018 (09.13.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálatai kivitelezésének megrendeléséről hatályos
83/2018 (09.13.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetését megalapozó egyes határozat hatályon kívül helyezéséről hatályos
84/2018 (09.13.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
85/2018 (09.13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
86/2018 (09.13.) A Sajókaza 082/13 hrsz.-ú területre tervezett veszélyes hulladék-lerakó létesítésével kapcsolatos önkormányzati álláspontról hatályos
87/2018 (09.13.) Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági vontatók, munkagépek által végzett bérmunka díjainak megállapításáról szóló 89/2015.(XI.23.) határozat módosításáról hatályos
88/2018 (09.13.) A Községháza energetikai felújítása során feleslegessé vált, bontott nyílászárók és fűtőtestek értékesítéséről hatályos
89/2018 (09.13.) Feleslegessé vált vagyontárgyak (mezőgazdasági gépek, eszközök) selejtezéséről és értékesítéséről hatályos
90/2018 (09.13.) A 2018. évi Nemzeti Vágta költségeihez anyagi támogatás nyújtásáról hatályos
91/2018 (09.13.) Közterületi és intézményi területen található fák állapotának felülvizsgálatáról hatályos
92/2018 (09.13.) Szüreti Felvonulás és Szüreti Bál rendezvényhez anyagi hozzájárulás biztosításáról hatályos
93/2018 (09.13.) A polgármesteri jelentésről hatályos
94/2018 (10.03.) A VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 17/2018.(III.9.) Határozat kiegészítéséről. hatályos
95/2018 (10.03.) A Szuhakálló 051/10. és 051./25. hrsz. alatt felvett külterületi termőföld ingatlanok, mezőgazdasági haszonbérlet keretei közötti, nyilvános hasznosításra hatályos
96/2018 (11.15.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
97/2018 (11.15.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2019. évi megállapításáról hatályos
98/2018 (11.15.) A 2019. évi ellenőrzési tervről hatályos
99/2018 (11.15.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról hatályos
100/2018 (11.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról hatályos
101/2018 (11.15.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról hatályos
102/2018 (11.15.) A Szuhakálló 051/10. és 051./25. hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok mezőgazdasági haszonbérlet keretei között hasznosításra beérkezett ajánlatok elbírálásáról hatályos
103/2018 (11.15.) Önkormányzati követelésekről való lemondásról hatályos
104/2018 (11.15.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
105/2018 (11.15.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
106/2018 (12.13.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról hatályos
107/2018 (12.13.) a Szuhakálló Kossuth u.7.sz. alatti szolgálati lakásban elvégzett szükséges beruházás ellenértékének megtérítéséről hatályos
108/2018 (12.13.) Mezőgazdasági haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről hatályos
109/2018 (12.13.) Az önkormányzat 2019. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,