Önkormányzat hírei

Bursa Hungarica 2024
(2023.09.18.)
Szuhakálló község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Bányásznap 2023
(2023.09.05.)
Szeptember 3-án, vasárnap 10:00 órától került sor a Községháza előtti parkban a bányásznapi megemlékezésre.

Borsodi Vágta 2023
(2023.08.30.)
2023. augusztus 6-án,11. alkalommal került sor az idei Borsodi Vágtára, mely a szilvásváradi Nemzeti Vágta Hernádkak-Belegrádi előfutama volt.

Kolor Country 2023 Bereczki Zoltánnal
(2023.08.21.)
2023. augusztus 17-én, 20:00 órai kezdettel, a Kastélykertben nagysikerű előzenei koncertet adott az egyik legismertebb hazai színész-énekes.

Beiskolázási támogatás a tanév kezdéséhez
(2023.07.20.)
A 2023/2024. tanévkezdéshez Szuhakálló község Önkormányzata az alábbi beiskolázási támogatásokat biztosítja:

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2022.

Határozat Tárgy
1/2022 (01.22.) Dávid István polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról hatályos
2/2022 (01.20.) A Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
3/2022 (01.20.) A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
4/2022 (01.20.) A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének véleményezéséről hatályos
5/2022 (01.20.) A 2021. évi költségvetési tartalék terhére vállalt kötelezettség jóváhagyásáról hatályos
6/2022 (02.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosításáról hatályos
7/2022 (02.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről hatályos
8/2022 (02.10.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2022. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról hatályos
9/2022 (02.10.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
10/2022 (02.10.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
11/2022 (02.10.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2022. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
12/2022 (02.10.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2022. évi működésének támogatásáról hatályos
13/2022 (02.10.) A Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2022. évi működésének támogatásáról hatályos
14/2022 (02.10.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
15/2022 (02.10.) A képviselő-testület 2022. évi munkatervéről hatályos
16/2022 (02.10.) A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
17/2022 (02.10.) A polgármesteri jelentésről hatályos
18/2022 (02.08.) Polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről hatályos
19/2022 (03.17.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2021. évi közbiztonsági helyzetéről hatályos
20/2022 (03.17.) Szuhakálló Község Falugondnoki Szolgálata 2021. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről hatályos
21/2022 (03.17.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
22/2022 (03.17.) Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről hatályos
23/2022 (03.17.) A szuhakállói közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervéről hatályos
24/2022 (03.17.) A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról hatályos
25/2022 (03.17.) A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására önkormányzati saját forrás emeléséhez való hozzájárulásról hatályos
26/2022 (03.17.) A polgármesteri jelentésről hatályos
27/2022 (03.17.) Magyarországi Bányászlakta Települések Országos Szövetségégből való kilépésről hatályos
28/2022 (05.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
29/2022 (05.26.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásának átfogó értékeléséről hatályos
30/2022 (05.26.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer működéséről szóló beszámolókról hatályos
31/2022 (05.26.) A 2021. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
32/2022 (05.26.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
33/2022 (05.26.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
34/2022 (05.26.) A Borsod-Állatvédő Alapítvány 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
35/2022 (05.26.) A 2021. évi Start-munkaprogramok végrehajtásáról szóló beszámolóról hatályos
36/2022 (05.26.) A Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétléséről hatályos
37/2022 (05.26.) A 2022/2023. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
38/2022 (05.26.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő önkormányzati csatlakozásokhoz való hozzájárulásról hatályos
39/2022 (05.26.) A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó, eszközbeszerzésre az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
40/2022 (05.26.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről, illetve selejtezéséről hatályos
41/2022 (05.26.) A polgármesteri jelentésről hatályos
42/2022 (05.26.) Önkormányzati követelésekről való lemondásról hatályos
43/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról hatályos
44/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
45/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
46/2022 (07.28.) A konyhai feladatellátás módjának átszervezéséről hatályos
47/2022 (07.28.) Étkeztetési feladatok ellátásához szolgáltatás vásárlásáról hatályos
48/2022 (07.28.) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulásról hatályos
49/2022 (07.28.) A Múcsony, Fő út 21. 2. em. 3. a sz. alatti (hrsz: 620/3/A/9) bérlakás tulajdonjogának rendezéséről hatályos
50/2022 (07.29.) Az étkeztetési feladatok ellátásához szükséges gépjármű beszerzéséről hatályos
51/2022 (08.30.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
52/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2022. évi megállapításáról szóló 83/2021.(XII.9.) határozat visszavonásáról hatályos
53./2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról hatályos
54/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményben élelmezésvezetői álláshely megszüntetéséről hatályos
55/2022 (08.30.) A Szuhakállói Községi Konyha szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról hatályos
56/2022 (08.30.) Óvodai szabadtéri játékok felújításáról hatályos
57/2022 (08.30.) Hanyu Béláné hivatalsegéd, közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről hatályos
58/2022 (09.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról hatályos
59/2022 (09.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi költségvetési beszámolójáról hatályos
60/2022 (09.22.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
61/2022 (09.22.) Értékhatárt meghaladó beszerzése, kötelezettségvállalások jóváhagyásáról hatályos
62/2022 (09.22.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
63/2022 (09.22.) Az étkeztetési feladatok ellátásához kötött szolgáltatás-vásárlási szerződés módosításáról hatályos
64/2022 (09.22.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak megállapításáról hatályos
65/2022 (09.22.) A Szuhakállói Községi Konyhán feleslegessé vált készlet hasznosításáról hatályos
66/2022 (09.22.) Időskorúak támogatása 2022. évi összegének megállapításáról hatályos
67/2022 (09.22.) A polgármesteri jelentésről hatályos
68/2022 (09.22.) Dávid István polgármester jutalmazásáról hatályos
69/2022 (10.27.) Feleslegessé vált vagyontárgy értékesítéséről hatályos
70/2022 (10.27.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, kapitányságvezető kinevezésének véleményezéséről hatályos
71/2022 (10.27.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
72/2022 (10.27.) Közvilágítási célú villamosenergia-vásárlási szerződés módosításáról hatályos
73/2022 (10.27.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodása módosításának elfogadásáról hatályos
74/2022 (11.25.) A Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szerv megszüntetéséről hatályos
75/2022 (11.25.) A Szuhakálló Községi Konyha költségvetési szerv megszüntető okiratának kiadásáról hatályos
76/2022 (11.25.) A 2023. évi ellenőrzési tervről hatályos
77/2022 (11.25.) A Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2023. évi működésének támogatásáról hatályos
78/2022 (11.25.) Önkormányzati bérlakástulajdonú bérlakás hasznosításáról hatályos
79/2022 (11.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
80/2022 (11.25.) Étkeztetési feladatok ellátásához szolgáltatás vásárlásáról hatályos
81/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
82/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
83/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
84/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
85/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
86/2022 (11.25.) a szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
87/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
88/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
89/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
90/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
91/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
92/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
93/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
94/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
95/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
96/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
97/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
98/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
99/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
100/2022 (11.25.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
101/2022 (12.15.) Köztemető fenntartására irányuló együttműködés megállapodás megkötéséről hatályos
102/2022 (12.15.) A 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásáról hatályos
103/2022 (12.15.) A polgármesteri jelentésről hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,