Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2020.

Határozat Tárgy
1/2020 (02.11.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről hatályos
2/2020 (02.13.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2020. évi költségvetés-tervezetéről hatályos
3/2020 (02.13.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
4/2020 (02.13.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
5/2020 (02.13.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
6/2020 (02.13.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2020. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
7/2020 (02.13.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
8/2020 (02.13.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
9/2020 (02.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
10/2020 (02.13.) A képviselő-testület 2020. évi munkatervéről hatályos
11/2020 (02.13.) A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
12/2020 (02.13.) Önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanok hasznosításáról hatályos
13/2020 (02.13.) A polgármesteri jelentésről hatályos
14/2020 (02.13.) Sebességkorlátozás bevezetéséről önkormányzati tulajdonú belterületi közutakon hatályos
15/2020 (07.10.) Étkeztetésre vonatkozó ellátási szerződésről hatályos
16/2020 (07.23.) a veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által alkotott önkormányzati rendeletekről hatályos
17/2020 (07.23.) a veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által hozott határozatokról hatályos
18/2020 (07.23.) a 2020/2021. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
19/2020 (07.23.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Szuhakálló község 2019. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójáról hatályos
20/2020 (08.27.) az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
21/2020 (08.27.) a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
22/2020 (08.27.) önkormányzati tulajdonú, a Szuhakálló 051/10 és 051/25. hrsz-ú ingatlanok értékestéséra vonatkozó nyilvános versenyeztetés útján való értékesítéséről hatályos
23/2020 (08.27.) a polgármesteri jelentésről hatályos
24/2020 (08.27.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
25/2020 (10.01.) a Szuhakálló 051/10 és 051/25 hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok adásvétel keretei közötti hasznosítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról hatályos
26/2020 (10.01.) a Sajóvölgye Települések Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulás megszüntetéséről hatályos
27/2020 (10.01.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról hatályos
28/2020 (10.01.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról hatályos
29/2020 (10.01.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
30/2020 (10.01.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásról hatályos
31/2020 (10.01.) a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendelők fejlesztése”, MFP-HOR/2020. kódszámú alprogram támogatásából megvalósítandó beruházáshoz az ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról hatályos
32/2020 (10.01.) a tagóvoda villámvédelmi rendszerének felújításra a kivitelező kiválasztásáról hatályos
33/2020 (10.01.) a járványhelyzet miatti egyéni védekezési költségekhez való hozzájárulásról hatályos
34/2020 (11.19.) falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről hatályos
35/2020 (11.19.) a törzskönyvi nyilvántartásában az önkormányzat adatai módosításának, kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről hatályos
36/2020 (11.19.) a falugondnoki szolgáltatás szakmai programjáról hatályos
37/2020 (11.19.) falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról hatályos
38/2020 (11.19.) a Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról hatályos
38/2020 (11.19.) a Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról hatályos
39/2020 (11.19.) a 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelmek benyújtásáról hatályos
40/2020 (11.19.) a Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás megszüntetéséről hatályos
41/2020 (11.19.) a közterület-felügyelő közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségvállalásáról hatályos
42/2020 (11.19.) a járványhelyzet miatt élelmiszercsomagok juttatásáról hatályos
43/2020 (11.19.) nagyértékű tárgyieszköz beszerzéséről a Községi Konyha intézmény részére hatályos
44/2020 (12.10.) feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről hatályos
45/2020 (12.10.) a Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról hatályos
46/2020 (12.10.) a Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről hatályos
47/2020 (12.10.) a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátására önkormányzati saját forrás emeléséhez való hozzájárulásról hatályos
48/2020 (12.10.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,