Önkormányzat hírei

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

Szociális tüzelőanyag-juttatás
(2023.11.10.)
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 320 q barnakőszén beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

Tájékoztatás ingatlanok rendeltetésmódosításához kapcsolódó eljárásró
(2023.11.09.)
Az önkormányzat főéítésze, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 48.§ alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Amit a kútamnesztiáról tudni kell
(2023.10.26.)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával évek óta fennálló bizonytalanság szűnik meg a meglévő és létesítendő mezőgazdasági- és háztartási célú kutak kapcsán.

Körzetesítés felülvizsgálata
(2023.10.26.)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bek-e értelmében a helyi választási iroda vezetője november 30-ig elvégzi a települések szavazóköri felülvizsgálatát, a körzetsítési feladatokat.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2004.

Határozat Tárgy
1/2004 (02.12.) Polgármesteri jelentés hatályos
2/2004 (02.12.) Tinyó Ottó polgármester részére költségtérítés megállapítása hatályos
3/2004 (02.12.) Önkormányzati Minőségirányítási Program elfogadása. hatályos
4/2004 (02.12.) Intézkedési terv felülvizsgálata, módosítása. hatályos
5/2004 (02.12.) Eszköz-és felszerelés beszerzés ütemterv jóváhagyása hatályos
6/2004 (02.12.) 2004. évi önkormányzati kiemelt célok meghatározása. hatályos
7/2004 (02.12.) Ellátási szerződés kötése hatályos
8/2004 (02.12.) Horváth Attiláné szuhakállói lakos fellebbezése rendszeres szociális segély ügyében. hatályos
9/2004 (04.15.) Polgármesteri jelentés hatályos
10/2004 (04.15.) Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
11/2004 (04.15.) Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata, módosítása. hatályos
12/2004 (04.15.) Fogorvosi feladatok ellátására fogorvos megbízása. hatályos
13/2004 (04.15.) Szuhakálló község „A falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése támogatására”című SAPHARD program keretében kiírt – pályázatának benyújtása. hatályos
14/2004 (04.15.) Napközi Otthonos Óvoda konyhája részére eszközbeszerzésre pályázat benyújtása hatályos
15/2004 (04.15.) Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási szándéka hatályos
16/2004 (04.15.) Kazincbarcikai Rendőrkapitányság anyagi támogatása. hatályos
17/2004 (04.15.) Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása hatályos
18/2004 (05.27.) Polgármesteri jelentés hatályos
19/2004 (05.27.) Dr. Szabó Andrea fogszakorvos anyagi támogatás iránti kérelme hatályos
20/2004 (05.27.) Pályázat benyújtása a Belügyminisztériumhoz saját forrás kiváltására. hatályos
21/2004 (05.27.) Hiteligérvény-kérelem az OTP Bank Rt-től. hatályos
22/2004 (05.27.) Vízelvezetési jogról való lemondás hatályos
23/2004 (05.27.) Sajó-Bódva völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás elfogadása. hatályos
24/2004 (07.02.) Pályázat benyújtása az Általános Iskola épületének bővítésére, átalakítására. hatályos
25/2004 (08.19.) Polgármesteri jelentés hatályos
26/2004 (08.19.) Az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények nevelési illetve pedagógiai programjainak, valamint az intézményi minőségirányítási programoknak a jóváhagyása hatályos
27/2004 (08.19.) Napközi Otthonos Óvoda konyhája részére eszközbeszerzésre pályázat benyújtása hatályos
28/2004 (08.19.) 2004/2005. évre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása hatályos
29/2004 (08.19.) Ingatlanvásárlási ajánlat. hatályos
30/2004 (08.19.) Felterjesztés miniszteri elismerésre. hatályos
31/2004 (08.19.) Munkaruha-juttatáshoz anyagi fedezet biztosítása hatályos
32/2004 (09.15.) Polgármesteri jelentés hatályos
33/2004 (09.15.) Lemondás pályázati támogatásról hatályon kívül
34/2004 (09.15.) Az önkormányzat 2004. I. félévi költségvetési beszámolója hatályos
35/2004 (09.15.) 2004.évi közalkalmazotti bérpolitikai intézkedés hatályos
36/2004 (09.15.) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszerhez való csatlakozás hatályos
37/2004 (09.15.) Iskolatej akcióhoz való csatlakozás. hatályos
38/2004 (09.15.) Fogorvosi rendelő felújítása hatályos
39/2004 (09.15.) néhai Varga József saját halottá nyilvánítása. hatályos
40/2004 (09.20.) Általános Iskola bővítésére pályázati támogatás igénybevétele hatályos
41/2004 (11.04.) Szuhakálló község Környezetvédelmi Programja hatályos
42/2004 (11.04.) Az iskola beruházáshoz kapcsolódó szerződési ajánlatok jóváhagyása hatályos
43/2004 (11.04.) hatályos
43/2004 (11.04.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
44/2004 (11.25.) Polgármesteri jelentés hatályos
45/2004 (11.25.) Az önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója hatályos
46/2004 (11.25.) Az önkormányzat 2004. III. negyedévi költségvetési beszámolója hatályos
47/2004 (11.25.) Többcélú Kistérségi Társulás létrehozása hatályos
48/2004 (11.25.) Közbeszerzési Szabályzat elfogadása hatályos
49/2004 (11.25.) Tari Tamás szuhakállói lakos rendszeres szociális segély ügyében kelt fellebbezésének elbírálása. hatályos
50/2004 (12.16.) Polgármesteri jelentés hatályos
51/2004 (12.16.) Nevelési-oktatási intézmények házirendjének jóváhagyása hatályos
52/2004 (12.16.) Általános Iskola SZMSZ módosításának jóváhagyása hatályos
53/2004 (12.16.) Közbeszerzési ajánlati felhívás, az általános iskola bővítésére hatályos
54/2004 (12.16.) Pályázati kiírás védőnői állás betöltésére. hatályos
55/2004 (12.16.) Fecsóné Bandula Andrea szuhakállói lakos rendszeres szociális segély ügyében kelt fellebbezésének elbírálása hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,