Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2015.

Határozat Tárgy
1/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
2/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
3/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
4/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
5/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
6/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
7/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
8/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
9/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
10/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
11/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
12/2015 (01.15.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
13/2015 (01.15.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet szerint támogatásból megvalósuló térfigyelő rendszer kivitelezőjének kiválasztásáról. hatályos
14/2015 (01.15.) A Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntéshozatalról hatályos
15/2015 (01.15.) A Szuhakálló község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával való együttműködési megállapodásról hatályos
16/2015 (02.09.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2015. évi költségvetés-tervezetéről. hatályos
17/2015 (02.09.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2015. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. hatályos
18/2015 (02.09.) Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról hatályos
19/2015 (02.09.) Az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
20/2015 (02.09.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
21/2015 (02.09.) A képviselő-testület 2015. évi munkatervéről. hatályos
22/2015 (02.09.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
23/2015 (02.09.) A polgármesteri jelentésről hatályos
24/2015 (02.09.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről hatályos
25/2015 (02.09.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatainak módosításáról hatályos
26/2015 (02.26.) A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
27/2015 (02.26.) Megállapodás megkötéséről Dédestapolcsány község önkormányzatával, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény szerinti helyi önkormányzatok általános működésének támogatása (ideiglenes támogatás) átadásáról, kiegészítéséről, felhasználásáról. hatályos
28/2015 (03.12.) Tag megválasztásáról a Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumába. hatályos
29/2015 (03.12.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról. hatályos
30/2015 (03.12.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
31/2015 (03.26.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrsének beszámolójáról Szuhakálló község 2014. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
32/2015 (03.26.) A Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. hatályos
33/2015 (03.26.) A levegő tisztaságának védelme érdekében az önkormányzati rendeleti szabályozás felülvizsgálatáról. hatályos
34/2015 (03.26.) A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
35/2015 (03.26.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
36/2015 (03.26.) Munkabér-hitelkeret igényléséről hatályos
37/2015 (03.26.) A Szuhakálló község közigazgatási területén közkifolyó megszüntetéséről. hatályos
38/2015 (03.26.) A polgármesteri jelentésről hatályos
39/2015 (04.13.) A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról. hatályos
40/2015 (04.16.) Pályázat benyújtásáról új gépjármű – mikrobusz – beszerzésére, a „Lakossági alapszolgáltatások fejlesztése” pályázat keretein belül hatályos
41/2015 (04.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójáról. hatályos
42/2015 (04.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
43/2015 (04.23.) Óvodai köznevelési feladatellátás 2014. évi elszámolásáról hatályos
44/2015 (04.23.) Az Önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjáról hatályos
45/2015 (04.23.) A 2014. évben pályázati forrásokból megvalósított beruházások elszámolásáról. hatályos
46/2015 (04.23.) A 2014. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról. hatályos
47/2015 (04.23.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2014. évi fenntartási költséginek elszámolásáról. hatályos
48/2015 (04.23.) A 2014. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
49/2015 (04.23.) Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
50/2015 (04.23.) A polgármesteri jelentésről hatályos
51/2015 (04.23.) Szakember elhelyezésére szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújításáról hatályos
52/2015 (05.19.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulása létrehozásáról, a társulási megállapodás jóváhagyásáról. hatályos
53/2015 (05.19.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról. hatályos
54/2015 (05.19.) A önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
55/2015 (05.29.) „Polgármesteri Dicséret” önkormányzati elismerés adományozásáról. hatályos
56/2015 (06.04.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról hatályos
57/2015 (06.04.) Múcsony és térsége orvosi ügyelet működésével kapcsolatos közérdekű adatigénylésről. hatályos
58/2015 (06.04.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2014. évi tevékenységéről. hatályos
59/2015 (06.04.) A 2014. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
60/2015 (06.04.) A Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyásáról hatályos
61/2015 (06.04.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról szóló 53/2015. (V.19.) határozat módosításáról hatályos
62/2015 (06.04.) Hulladékgyűjtő edényzet tulajdonjogának megszerzéséről és értékesítéséről hatályos
63/2015 (06.04.) A polgármesteri jelentésről hatályos
64/2015 (06.25.) A 2014. évi közfoglalkoztatásról; a település és a térség foglalkoztatáspolitikai helyzetéről, az önkormányzat és az B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kazincbarcikai Kirendeltsége 2014. évi együttműködéséről szóló tájékoztatásról. hatályos
65/2015 (06.25.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány kuratóriumi elnökének beszámolójáról, a közalapítvány 2014. évi működéséről. hatályos
66/2015 (06.25.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse részére informatikai eszköz használatba-adásáról. hatályos
67/2015 (06.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
68/2015 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról. hatályos
69/2015 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
70/2015 (09.27.) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
71/2015 (09.27.) A 2015/2016. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról hatályos
72/2015 (09.27.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
73/2015 (09.27.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2014. évben nyújtott szolgáltatásokról. hatályos
74/2015 (09.27.) A Szuhakállói Görögkatolikus Egyházközség részére anyagi támogatás nyújtásáról. hatályos
75/2015 (09.27.) A polgármesteri jelentésről hatályos
76/2015 (08.27.) Szuhakálló község közigazgatási területén közkifolyók megszüntetéséről. hatályos
77/2015 (08.27.) Bányásznapi ünnepség megrendezéséről. hatályos
78/2015 (08.27.) Önkormányzati tulajdonú közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról. hatályos
79/2015 (08.27.) Idősek Estje esemény megrendezéséről. hatályos
80/2015 (09.24.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
81/2015 (09.24.) A helyi közlekedési szolgáltatás fejlesztése érdekében használt mikrobusz beszerzésére. hatályos
82/2015 (09.24.) Megbízás adásáról könyvtárosi feladatok ellátására. hatályos
83/2015 (09.24.) A polgármesteri jelentésről hatályos
84/2015 (10.19.) Izsófalva nagyközség településrendezési eszközei módosításának véleményezéséről. hatályos
85/2015 (10.19.) Felhatalmazás a helyi közlekedési szolgáltatás fejlesztése érdekében használt mikrobusz beszerzésére. hatályos
86/2015 (11.23.) A Sajóvölgye Települések Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulása társulási megállapodásának módosításának jóváhagyásáról. hatályos
87/2015 (11.23.) Mályinka községi Önkormányzat kiválásának jóváhagyásáról, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulásból. hatályos
88/2015 (11.23.) Az önkormányzat tulajdonában önkormányzati tulajdonú mikrobusz használati formáiról és az azokhoz kapcsolódó díjtételekről hatályos
89/2015 (11.23.) Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági vontatók, munkagépek által végzett bérmunka díjainak megállapításáról. hatályos
90/2015 (11.23.) A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételhez pályázat benyújtásáról hatályos
91/2015 (11.23.) A görögkatolikus egyházközség részére nyújtott önkormányzat anyagi támogatás felhasználásának elfogadásáról. hatályos
92/2015 (11.23.) Szennyvízelvezetési- és kezelési agglomeráció kijelölésének kezdeményezése hatályos
93/2015 (11.23.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
94/2015 (11.23.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
94/2015 (11.23.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
95/2015 (11.23.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
96/2015 (12.02.) A Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyásáról hatályos
97/2015 (12.02.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról. hatályos
98/2015 (12.08.) A Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2016. évi megállapításáról. hatályos
99/2015 (12.08.) A 2016. évi ellenőrzési tervről hatályos
100/2015 (12.08.) Közalkalmazottak részére bankszámla-hozzájárulás megállapításáról. hatályos
100/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
101/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
102/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
103/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
104/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
105/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
106/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
107/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
108/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
109/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
110/2015 (12.08.) Szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról. hatályos
111/2015 (12.08.) A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként való belépésről. hatályon kívül
112/2015 (12.15.) A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként való belépésről. hatályos
112/2015 (12.15.) A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként való belépésről. hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023,