Önkormányzat kiemelt hírei

Megállapításra kerültek a szükséges ajánlásszámok
(2024.04.04.)
A Szuhakállói Helyi választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján megállapította a 2024. évi önkormányzati választáson a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése - korrigált hirdetmény
(2024.04.16.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a kérelmező módosította kérelmét.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése
(2024.04.04.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál.

Értesítés bontási engedélyezési eljárás megindulásáról
(2024.04.04.)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében:

Legeltetési tilalom és ebzárlat
(2024.03.25.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák és más ragadozók veszettség elleni immunizálása miatt.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2021.

Határozat Tárgy
1/2021 (01.18.) a Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról szóló 38/2020.(XI.19.) határozat módosításáról hatályos
2/2021 (01.18.) Szuhakálló község településrendezési eszközeinek módosítására irányuló eljárás megindítása hatályos
3/2021 (01.18.) közalkalmazotti jogviszony módosításáról, falugondnoki munkakör létrehozásához hatályos
4/2021 (01.18.) a falugondnoki tevékenység tevékenységnaplóban történő dokumentálása szabályairól hatályos
5/2021 (01.18.) álláshely engedélyezéséről és állashely megszüntetéséről hatályos
6/2021 (02.15.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2021. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról hatályos
7/2021 (02.15.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2020. évi elszámolásáról hatályos
8/2021 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
9/2021 (02.15.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
10/2021 (02.15.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2021. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
11/2021 (02.15.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2021. évi működésének támogatásáról hatályos
12/2021 (02.15.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2021. évi működésének támogatásáról hatályos
13/2021 (02.15.) A Borsodi Állatvédő Alapítvány 2021. évi működésének támogatásáról hatályos
14/2021 (02.15.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
15/2021 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről hatályos
16/2021 (02.15.) Képviselői és polgármesteri vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről hatályos
17/2021 (02.15.) Szuhakálló község közigazgatási területén közkifolyók megszüntetésérő hatályos
18/2021 (03.04.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
19/2021 (03.04.) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához való hozzájárulásról hatályos
20/2021 (03.04.) Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről hatályos
21/2021 (03.04.) A szuhakállói közművelődési közösségi színtér 2021. évi szolgáltatási tervéről hatályos
22/2021 (03.04.) Területrendezési hatósági eljárás indításáról hatályos
23/2021 (03.26.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről hatályos
24/2021 (04.14.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről hatályos
25/2021 (04.14.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
26/2021 (04.14.) A Magyar Falu Program keretében az „Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
27/2021 (04.29.) Feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséről hatályos
28/2021 (04.29.) Ár-és belvízvédelmi feladatok ellátására szivattyúk beszerzéséről hatályos
29/2021 (04.29.) Múcsony nagyközség Önkormányzata részére támogatás biztosításáról, köztéri szobor állításához hatályos
30/2021 (04.29.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásának átfogó értékeléséről hatályos
31/2021 (05.17.) Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
32/2021 (05.17.) A 2020. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
33/2021 (05.17.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
34/2021 (05.17.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról hatályos
35/2021 (05.17.) A 2020. évi közfoglalkoztatási programok végrehajtásáról szóló beszámolóról hatályos
36/2021 (06.11.) A Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről hatályos
37/2021 (06.11.) Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átvételéről hatályos
38/2021 (06.12.) Szuhakálló község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2021. évi I. részbeni módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat készítéséről hatályos
39/2021 (06.12.) Szuhakálló község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2021. évi I. részbeni módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról hatályos
40/2021 (07.22.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által alkotott önkormányzati rendeletekről hatályos
41/2021 (07.22.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által hozott határozatokról hatályos
42/2021 (07.22.) A képviselő-testület 2021. július-december közötti időszakra eső munkatervéről hatályos
43/2021 (07.22.) A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
44/2021 (07.22.) Dávid István polgármester 2020. évi és a veszélyhelyzet ideje alatti munkájának értékeléséről, a polgármester jutalmazásáról hatályos
45/2021 (07.22.) A polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről hatályos
46/2021 (07.22.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021” kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó belterületi utak felújítása beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
47/2021 (07.22.) A 2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
48/2021 (07.22.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
49/2021 (07.22.) Járási startmunka mintaprogramban való pályázat benyújtásáról hatályos
50/2021 (07.22.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda épülete elektromos hálózatának, és ivóvízrendszerének felújításáról hatályos
51/2021 (07.22.) A Szuhakálló 385/2 hrsz. alatti játszótér fenntartásáról hatályos
52/2021 (07.22.) Forgalomlassító küszöbök építéséről önkormányzati tulajdonú utakon hatályos
56/2021 (09.09.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
57/2021 (09.09.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021” kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó belterületi utak felújítása beruházás megvalósításához az ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező megbízásáról hatályos
58/2021 (09.09.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan részének (471.hrsz) értékesítéséről hatályos
59/2021 (09.09.) A Szuhakálló Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről hatályos
60/2021 (09.09.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
61/2021 (09.09.) A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda épülete ivóvízrendszerének felújításáról hatályos
62/2021 (09.09.) Értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyásáról hatályos
63/2021 (09.09.) A polgármesteri jelentésről hatályos
64/2021 (09.09.) A 2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról szóló 47/2021.(VII.22.) határozat javításáról hatályos
65/2021 (09.09.) A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására benyújtott igénylés jóváhagyásáról hatályos
66/2021 (10.07.) A Szuhakálló 051/10 és 051/25 hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok adásvétel keretei közötti hasznosítására létrejött adásvételi előszerződés módosításáról hatályos
67/2021 (10.07.) Közművelődési feladatok ellátására és finanszírozására irányuló megállapodás létrehozására hatályos
68/2021 (10.07.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről hatályos
69/2021 (11.11.) A Galaxy -Dent Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról hatályos
70/2021 (11.11.) A Településszerkezeti terv módosításáról hatályos
72/2021 (11.11.) A Múcsony, Népkert út 2. 3/2.sz. alatti (hrsz: 620/6/A/11) bérlakás tulajdonjogának rendezéséről hatályos
73/2021 (11.11.) A településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása hatáskörének felülvizsgálatáról hatályos
74/2021 (11.11.) A 2022. évi ellenőrzési tervről hatályos
75/2021 (11.11.) Időskorúak támogatása 2021. évi összegének megállapításáról hatályos
76/2021 (11.11.) A Szuhakálló 053/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan bányatelek megállapítására irányuló eljárás miatt a településrendezési eszközök módosításáról hatályos
77/2021 (11.11.) A polgármesteri jelentésről hatályos
78/2021 (11.11.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
79/2021 (11.11.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
80/2021 (11.11.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
81/2021 (11.11.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
82/2021 (11.11.) A szociális tüzelőanyag-támogatás iránti kérelmek elbírálásáról hatályos
83/2021 (12.09.) A Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2022. évi megállapításáról hatályos
84/2021 (12.09.) Dr. Jeon Dae Il fogorvosi tevékenységéről való lemondás tudomásul vétele hatályos
85/2021 (12.09.) Múcsony- Szuhakálló fogorvosi praxisjog átruházásához való hozzájárulás hatályos
86/2021 (12.09.) A Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft -vel feladat-ellátási szerződés módosításáról hatályos
87/2021 (12.09.) A 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtásáról hatályos
88/2021 (12.09.) Településterv készítésére benyújtott ajánlatok elbírálásáról, a tervező kiválasztásáról hatályos
89/2021 (12.09.) A polgármesteri jelentésről hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,