Önkormányzat hírei

Közlemény napelemes erőmű létesítésének előzetes hatásvizsgálati eljárásról
(2024.02.16.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó előzetes vizsgálati eljárás indult.

Választási információk
(2024.01.18.)
A közelgő európai parlamenti- és helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek választásával összefüggő választási információk egységes és széleskörű elérhegtősége végett az önkormányzat honlapja új funcióval bővült.

Változás a telekadó egyes adóövezethez tartozó mértékében
(2024.01.18.)
Az önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 1-jei hatállyal, módosította a telekadóról szóló önkormányzati rendeletét.

Kéményseprő sormunka
(2024.01.11.)
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv elkészített a 2024 évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit.

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok - 2016.

Határozat Tárgy
1/2016 (02.09.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről hatályos
2/2016 (02.11.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2016. évi költségvetés-tervezetéről. hatályos
3/2016 (02.11.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2016. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. hatályos
4/2016 (02.11.) Helyi építési szabályzat, és település szerkezeti terv felülvizsgálatáról hatályos
5/2016 (02.11.) Az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
6/2016 (02.11.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2016. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. hatályos
7/2016 (02.11.) A szünidei étkeztetésről hatályos
8/2016 (02.11.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
9/2016 (02.11.) A képviselő-testület 2016. évi munkatervéről. hatályos
10/2016 (02.11.) A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
11/2016 (02.11.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
12/2016 (02.11.) A 2016. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételéről. hatályos
13/2016 (02.11.) A polgármesteri jelentésről hatályos
14/2016 (02.11.) Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 18. szám alatti ingatlan bérleti jogviszony keretei közötti hasznosításáról. hatályos
15/2016 (02.11.) A térfigyelő-rendszer karbantartási és javítási szerződéséről hatályos
16/2016 (02.19.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról hatályos
17/2016 (03.24.) A Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
18/2016 (03.24.) Az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
19/2016 (03.24.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
20/2016 (03.24.) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
21/2016 (03.24.) A Sajóvölgye Települések Önkormányzati Rendészeti Szervezet Fenntartó Társulása társulási megállapodásának módosításának jóváhagyásáról. hatályos
22/2016 (03.24.) Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. OTR állomás rekonstrukciója során önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételéhez kapcsolódó tulajdonosi döntések. hatályos
23/2016 (03.24.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról. hatályos
24/2016 (03.24.) A településrendezési terv felülvizsgálatát végző vállalkozó kiválasztásáról, megbízásáról. hatályos
25/2016 (03.24.) A polgármesteri jelentésről hatályos
26/2016 (03.24.) Pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 jelű, a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű pályázati felhívásra, az óvoda épületének felújítására, konyha építésére. hatályos
27/2016 (03.24.) Pályázat benyújtásáról az Izsó Miklós úti buszmegálló felújítása érdekében. hatályos
28/2016 (03.24.) Vécsei Zoltánné konyhai főzőnő közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről. hatályos
29/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról hatályos
30/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
31/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
32/2016 (04.28.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójáról Szuhakálló község 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. hatályos
33/2016 (04.28.) Óvodai köznevelési feladatellátás 2015. évi elszámolásáról hatályos
34/2016 (04.28.) A 2015. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
35/2016 (04.28.) A 2015. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról. hatályos
36/2016 (04.28.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2015. évi fenntartási költséginek elszámolásáról. hatályos
37/2016 (04.28.) A 2015. évben bekövetkezett munkahelyi balesetekről. hatályos
38/2016 (04.28.) Nagy teljesítményű aprítékoló gép beszerzéséről. hatályos
39/2016 (04.28.) A ZV Zöld Völgy Nonprofit Közszolgáltatót terhelő behajtási költségátalány megfizetéséről. hatályos
40/2016 (04.28.) Sajókaza község Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról. hatályos
41/2016 (04.28.) A Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.8. sz. alatti ingatlan, az un. „kisnemesi lakóház” tulajdonjogának megszerzéséről. hatályos
42/2016 (04.28.) A könyvtári ellátóhely átköltöztetésére, a feladat-ellátási helyi helyszínének megváltoztatására. hatályos
43/2016 (04.28.) A polgármesteri jelentésről hatályos
44/2016 (05.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2015. évi tevékenységéről. hatályos
45/2016 (05.26.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásának 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai-, pénzügyi beszámolóról. hatályos
46/2016 (05.26.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás 2015. évi szakmai- és pénzügyi (gazdálkodási) beszámolójáról. hatályos
47/2016 (05.26.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról hatályos
48/2016 (05.26.) A 2015. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
49/2016 (05.26.) Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági vontatók, munkagépek által végzett bérmunka díjainak megállapításáról szóló 89/2015.(XI.23.) határozat módosításáról. hatályos
50/2016 (05.26.) Szuhakálló község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő eljárásai során a partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról. hatályos
51/2016 (05.26.) A polgármesteri jelentésről hatályos
52/2016 (06.03.) A Szuhakálló 166. hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről. hatályos
53/2016 (06.03.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 1. sz. alatti ingatlanból telekalakítást követően ingatlanrész tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről. hatályos
54/2016 (06.27.) Az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról hatályos
55/2016 (06.27.) Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről. hatályos
56/2016 (06.27.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról. hatályos
57/2016 (06.27.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos
58/2016 (06.27.) A Szuhakálló 166. hrsz. alatt felvett ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről szóló 52/2016 (VI.03.) határozat hatályon kívül helyezéséről. hatályos
59/2016 (06.27.) Nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséről. hatályos
60/2016 (06.27.) A polgármesteri jelentésről hatályos
61/2016 (07.26.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 18. szám alatti ingatlanon fennálló helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. hatályos
62/2016 (07.26.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 18. szám alatti ingatlan helyiségbérleti jogviszony keretei közötti hasznosításáról. hatályos
63/2016 (08.23.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról hatályos
64/2016 (08.23.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
65/2016 (08.25.) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
66/2016 (08.25.) A 2016/2017. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról hatályos
67/2016 (08.25.) A konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. hatályos
68/2016 (08.25.) A Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u. 18. szám alatti ingatlan bérleti jogviszony keretei közötti hasznosítására benyújtott ajánlatok elbírálásáról. hatályos
69/2016 (08.25.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
70/2016 (08.25.) A település csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására irányuló tervezői ajánlat beszerzéséről. hatályos
71/2016 (08.25.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
72/2016 (08.25.) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztését célzó csatlakozási konstrukcióban való résztvételről, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról. hatályos
73/2016 (08.25.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány 2016. évi működésének támogatásáról hatályos
74/2016 (08.25.) A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről hatályos
75/2016 (08.25.) A feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezéséről szóló 55/2016. (VI.27.) határozat módosításáról hatályos
76/2016 (08.25.) A polgármesteri jelentésről hatályos
77/2016 (08.25.) Bányásznapi ünnepség, és Szent Mihály-napi ünnep megrendezéséről. hatályos
78/2016 (08.31.) Dávid István polgármesteri tisztsége, foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséből adódó képviselő-testületi döntésekről. hatályos
79/2016 (08.31.) Tóth Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatáról, a 83/2014.(X.20.) határozat módosításáról. hatályos
80/2016 (08.31.) A képviselő-testület feloszlatásáról hatályos
81/2016 (08.31.) A Bányásznapi ünnepség, és Szent Mihály-napi ünnep megrendezéséről szóló75/2016.(VIII.25.) határozat hatályon kívül helyezéséről. hatályos
82/2016 (10.10.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról, véleményezésre küldéséről. hatályos
83/2016 (10.10.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
84/2016 (10.10.) Szakember elhelyezésére szolgáló, önkormányzati tulajdonú lakásban a bérlő által elvégezett beruházás ellenértékének beszámításáról. hatályos
85/2016 (10.19.) A konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására benyújtott pályázatok elbírálására. hatályos
86/2016 (10.19.) A Szuhakálló 29. hrsz alatt felvett ingatlanban fennálló közös tulajdoni helyzet megszüntetéséről. hatályos
87/2016 (12.08.) Dávid István polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról hatályos
88/2016 (12.08.) A Szuhakálló községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2017. évi megállapításáról. hatályos
89/2016 (12.08.) Szuhakállói Községi Konyha elnevezéssel, költségvetési szerv alapításáról. hatályos
90/2016 (12.08.) A Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátásra vonatkozó megbízásról. hatályos
91/2016 (12.08.) Az önkormányzat 2017-2020. évek közötti időszakára vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről. A 2017. évi ellenőrzési tervről. hatályos
92/2016 (12.08.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
93/2016 (12.08.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
94/2016 (12.08.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről. hatályos
95/2016 (12.08.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről. hatályos
96/2016 (12.08.) Az önkormányzat 2017. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
97/2016 (12.08.) A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez pályázati támogatás terhére megvalósítandó eszközbeszerzésre, fejlesztésre benyújtott ajánlatok elbírálásáról. hatályos
98/2016 (12.08.) A Sajókazai Nappali Szociális Központ által alkalmazandó szociális gondozó, napi 8 órában való foglalkoztatása miatti többletköltségek vállalásáráról. hatályos
99/2016 (12.08.) Karácsonyi rendezvény lebonyolításáról. hatályos
100/2016 (12.08.) Lakásbérleti szerződés felülvizsgálatáról. hatályos
101/2016 (12.08.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024,