Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati rendeletek

Rendelet Tárgy
10/1997 (04.10.) Szuhakálló község jelképeiről és azok használati rendjéről
14/2001 (09.25.) A vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörökről
06/2002 (06.06.) Díszpolgári cím adományozásáról
11/2002 (09.26.) Szuhakálló község rendezési tervéről
11/2003 (05.20.) Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
09/2005 (06.30.) A Hulladékgazdálkodási Tervről
10/2006 (06.22.) A közterület használat szabályairól
10/2009 (11.19.) Az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005.(XI.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
10/2011 (10.10.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
11/2012 (12.28.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 9/2006. (VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
07/2013 (04.22.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
11/2013 (09.10.) A közkifolyók használatának rendjéről
13/2013 (11.05.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
14/2013 (12.10.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
03/2014 (03.31.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
09/2014 (08.29.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
13/2014 (12.19.) A magánszemélyek kommunális adójáról
04/2015 (02.27.) A helyi szociális ellátásokról
08/2015 (06.15.) A levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról
09/2015 (06.29.) A helyi iparűzési adóról
14/2015 (12.03.) A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
03/2016 (03.30.) A gyermekétkeztetésről
10/2016 (12.19.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
08/2017 (04.30.) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól
13/2017 (12.29.) A településkép védelméről
03/2018 (02.28.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
09/2018 (11.15.) A követelések elengedésének eseteiről
02/2019 (01.23.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
13/2019 (10.29.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
02/2020 (02.28.) az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről
10/2020 (06.09.) A közművelődésről
14/2020 (11.06.) a szociális tüzelőanyag juttatásról
15/2020 (11.19.) a falugondnoki szolgáltatásról
05/2021 (02.15.) az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
01/2022 (02.15.) A köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről
02/2022 (02.22.) Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről
03/2022 (05.27.) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
04/2022 (05.30.) A 2021. évi zárszámadásról
05/2022 (05.30.) A közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
06/2022 (08.31.) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
07/2022 (09.23.) Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
08/2022 (09.23.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
09/2022 (09.23.) A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól
10/2022 (09.23.) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2022 (10.28.) A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 14/2020. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2022 (11.26.) A telekadóról
13/2022 (12.16.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről
01/2023 (01.27.) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
02/2023 (01.27.) A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
03/2023 (02.27.) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről