Önkormányzat hírei

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Indul a hatósági áras tűzifaprogram
(2022.09.19.)
Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál – írja a tűzifaprogram részleteit ismertető vasárnap reggeli közleményében az Agrárminisztérium.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati rendeletek

Rendelet Tárgy
10/1997 (04.10.) Szuhakálló község jelképeiről és azok használati rendjéről
14/2001 (09.25.) A vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörökről
06/2002 (06.06.) Díszpolgári cím adományozásáról
11/2002 (09.26.) Szuhakálló község rendezési tervéről
11/2003 (05.20.) Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
09/2005 (06.30.) A Hulladékgazdálkodási Tervről
10/2006 (06.22.) A közterület használat szabályairól
10/2009 (11.19.) Az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005.(XI.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
10/2011 (10.10.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
11/2012 (12.28.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 9/2006. (VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
07/2013 (04.22.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
11/2013 (09.10.) A közkifolyók használatának rendjéről
13/2013 (11.05.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
14/2013 (12.10.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
03/2014 (03.31.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
09/2014 (08.29.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
13/2014 (12.19.) A magánszemélyek kommunális adójáról
04/2015 (02.27.) A helyi szociális ellátásokról
08/2015 (06.15.) A levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról
09/2015 (06.29.) A helyi iparűzési adóról
14/2015 (12.03.) A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
03/2016 (03.30.) A gyermekétkeztetésről
10/2016 (12.19.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
08/2017 (04.30.) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól
13/2017 (12.29.) A településkép védelméről
03/2018 (02.28.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
09/2018 (11.15.) A követelések elengedésének eseteiről
02/2019 (01.23.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
13/2019 (10.29.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
02/2020 (02.28.) az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről
10/2020 (06.09.) A közművelődésről
14/2020 (11.06.) a szociális tüzelőanyag juttatásról
15/2020 (11.19.) a falugondnoki szolgáltatásról
05/2021 (02.15.) az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről
01/2022 (02.15.) A köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről
02/2022 (02.22.) Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről
03/2022 (05.27.) Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
04/2022 (05.30.) A 2021. évi zárszámadásról
05/2022 (05.30.) A közkifolyók használatának rendjéről szóló 11/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
06/2022 (08.31.) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
07/2022 (09.23.) Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
08/2022 (09.23.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
09/2022 (09.23.) A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól
10/2022 (09.23.) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2022 (10.28.) A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 14/2020. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosításáról