Önkormányzat kiemelt hírei

Megállapításra kerültek a szükséges ajánlásszámok
(2024.04.04.)
A Szuhakállói Helyi választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján megállapította a 2024. évi önkormányzati választáson a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése - korrigált hirdetmény
(2024.04.16.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a kérelmező módosította kérelmét.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése
(2024.04.04.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál.

Értesítés bontási engedélyezési eljárás megindulásáról
(2024.04.04.)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében:

Legeltetési tilalom és ebzárlat
(2024.03.25.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák és más ragadozók veszettség elleni immunizálása miatt.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati rendeletek

Rendelet Tárgy
10/1997 (04.10.) Szuhakálló község jelképeiről és azok használati rendjéről
14/2001 (09.25.) A vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel járó munkakörökről
06/2002 (06.06.) Díszpolgári cím adományozásáról - módosításokkal egységes szerkezetben
11/2002 (09.26.) Szuhakálló község rendezési tervéről
11/2003 (05.20.) Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
09/2005 (06.30.) A Hulladékgazdálkodási Tervről
10/2006 (06.22.) A közterület használat szabályairól
10/2009 (11.19.) Az elektronikus ügyintézésről szóló 11/2005.(XI.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
10/2011 (10.10.) Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
11/2012 (12.28.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 9/2006. (VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
07/2013 (04.22.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
11/2013 (09.10.) A közkifolyók használatának rendjéről
13/2013 (11.05.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
14/2013 (12.10.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
03/2014 (03.31.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
09/2014 (08.29.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
13/2014 (12.19.) A magánszemélyek kommunális adójáról
04/2015 (02.27.) A helyi szociális ellátásokról
08/2015 (06.15.) A levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról
09/2015 (06.29.) A helyi iparűzési adóról
14/2015 (12.03.) A köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
03/2016 (03.30.) A gyermekétkeztetésről
10/2016 (12.19.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
08/2017 (04.30.) A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól
13/2017 (12.29.) A településkép védelméről
03/2018 (02.28.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
09/2018 (11.15.) A követelések elengedésének eseteiről
02/2019 (01.23.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
13/2019 (10.29.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
10/2020 (06.09.) A közművelődésről
14/2020 (11.06.) a szociális tüzelőanyag juttatásról
15/2020 (11.19.) a falugondnoki szolgáltatásról
02/2022 (02.22.) Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről - módosításokkal egységes szerkezetben
09/2022 (09.23.) A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével és módosításával összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól
12/2022 (11.26.) A telekadóról
13/2022 (12.16.) A köztemetőről és a temetkezés rendjéről
02/2023 (01.27.) A helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
03/2023 (02.27.) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről
04/2023 (05.26.) Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
05/2023 (05.29.) A 2022. évi zárszámadásról
06/2023 (05.29.) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
07/2023 (05.29.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
08/2023 (05.26.) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 6/2002. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
09/2023 (06.30.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
10/2023 (09.18.) Az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2023 (11.10.) A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 14/2020. (IX.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2023 (11.24.) a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2023 (11.29.) a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2023 (11.29.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2019. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
01/2024 (02.27.) Az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről
02/2024 (03.22.) A gyermekétkeztetésről szóló 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról