Hírek - Önkormányzati hírek

Közlemény Felsőzsolca-Sajóivánka II-III. 400kV-os távvezeték és optikai összeköttetés létesítése tárgyában

Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály, Villamosenergia-ipari Osztálya értesítette a - telepítési helye szerinti települések jegyzőit, hogy Felsőzsolca- Sajóivánka II-III. 400kV-os távvezeték és optikai összeköttetés létesítésére engedélyezési eljárás indult.

A beruházás és engedélyezése a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdése, illetve az 1. számú melléklete és a 2. számú melléklete értelmében – a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozatban foglaltak alapján –, továbbá a villamosenergetikai beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 328/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete és a 2. mellékletének 24. pontja értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárás.

A beruházás új 400 kV névleges feszültségű, 30,88 km hosszúságú szabadvezetéki nyomvonal Arnót, Berente, Boldva, Felsőzsolca, Kazincbarcika, Miskolc, Múcsony, Sajóecseg, Sajókaza, Sajókeresztúr, Sajóivánka, Sajószentpéter, Sajóvámos, Szirmabesenyő és Szuhakálló települések területén valósul meg.

A Khvr. 8. § (2) bekezdés értelmében az építésügyi hatóság a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a KÖZLEMÉNYT , a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát.

Az építésügyi hatóság a közmeghallgatást személyes megjelenés nélkül tartja meg, honlapon való közzététel útján.

A Kvt. 91/C. § (3) bekezdése b) pontja alapján a közmeghallgatás az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján is megtartható. A közmeghallgatás időpontját megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintettek írásban is észrevételeket tehessenek és kérdéseket tehessenek fel. Az elhangzott, illetve az írásban megfogalmazott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

A Khvr. 9.§ (11) bekezdése alapján ha az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közmeghallgatásra az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján kerül sor, az építésügyi hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az építésügyi hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt haladéktalanul teljesíteni.
A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. A (13) bekezdés értelmében az építésügyi hatóság – szükség szerint az érintett egyéb szervek, szakhatóságok, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával – a (11) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, az építésügyi hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet.

A Khvr. 10. § (1) bekezdése alapján az építésügyi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.

A közlemény elérhető ITT , a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányai a KÖZLEMÉNYBEN internetes felületről érhetők el.


2024.06.21. (forrás: HT/BPKH)