Hírek - Önkormányzati hírek

Megállapításra kerültek a szükséges ajánlásszámok

A Szuhakállói Helyi választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján megállapította a 2024. évi önkormányzati választáson a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát.

Szuhakálló településen az egyéni listás (települési önkormányzati képviselő) jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma: 8 db;

a polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások száma: 24 db.

Az ajánlások számáról a HVI vezetője Hirdetményben tájékoztatja a választópolgárokat, jelölteket, jelölőszervezetket.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése és (3) bekezdésének a) pontja értelmében: egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott,
polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

Az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet 28.§ (1)-(2) bekezdése értelmében az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője 2024. április 4-én állapítja meg, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok 2024. április 3-i száma alapján.

Szuhakálló településen 2024. április 3-án, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 787 fő, melynek – a kerekítés Ve-ben meghatározott szabályira is tekintettel - az 1%-a 8 fő, 3%-a 24 fő.

Tájékoztatom a választópolgárokat, a Szuhakálló községben a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, a Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. Határozatával 2024. június 9. napjára kitűzte.

A Nemzeti Választási Bizottság a választás kitűzéséről szóló határozatának mellékletében a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát 6 db-ban, míg a megválasztható települési nemzetiségi önkormányzati képviselők számát 5 főbenállapította meg.

A fontosabb tudnivalókról a HVI vezetője Hirdetményben tájékoztatja a választópolgárokat, jelölteket, jelölőszervezetket.

További információk a jelöltek, jelölő szervezetek és a választópolgárok számára az önkormányzat hivatalos honlapján, a Helyi Választási Információk felületen és a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

Dr. Herczeg Tibor
HVI vezető

2024.04.04. (forrás: HT)