Hírek - Önkormányzati hírek

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése

Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán (a továbbiakban: hatóság) indulta 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásról, a hatóság Hirdetménnyel tájékoztatja az érintett települések lakosságát.

Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Székhely: 3720 Sajókaza, 0101/13 hrsz.) a Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó (Sajókaza 0101/12 hrsz.) BO/32/04209-28/2022 számú, 2027. június 15. napjáig hatályos egységes környezethasználati engedélye alapján 233 000 tonna (133 000 m3) összmennyiségben veszélyes hulladékot lerakással ártalmatlaníthat 50 000 tonna/év (31 000 m3/év) beszállítási kapacitással.

Az ipari hulladékok elhelyezésére irányuló igényeknek való megfelelés céljából a lerakó hulladék- befogadó kapacitásának bővítése vált szükségessé egy új, 29 000 m3 (52 000 tonna) hasznos térfogatú, medence építésével a Sajókaza 0101/12. hrsz.-ú ingatlanon, II/B. ütem megnevezéssel. A lerakási technológia és a beszállítási kapacitás nem változik.

Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. helyett eljáró Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) kérelmezte az új lerakó felülvizsgálatára irányuló eljárást.

A dokumentáció 9. számú függeléke alapján a tevékenység hatásterülete érinti Szuhakálló közigazgatási területét.

A kérelem alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "R".) 20/A. § (8) bekezdése szerinti (jelentős változtatás miatt szükséges felülvizsgálati) eljárás indult, melyben a környezetvédelmi hatóság kiadja vagy módosítja a lerakó létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

Az eljárással kapcsolatos kérelem, dokumentáció elérhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán BO/32/02820/2024 számon.

A nyilvánosság bevonásainak szabályaira irányadó rendelkezésekre figyelemmel a "R". 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint a 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően – mint feltételezhetően érintett település Jegyzőjének – a hatóság megküldte a Hirdetményt.

A „R” 21. § (3) bekezdés értelmében legalább 21 napig Hirdetmény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételre kerül.

A kérelem tartalmára vonatkozóan a Hirdetmény közhírré tételének határnapjáig írásbeli észrevétel nyújtható be Szuhakálló települési önkormányzat jegyzőjéhez, melyet abeérkezését követő 5 napon belül meg kell küldeni a Hatóság részére.

A Hatóság az érintett nyilvánosságtól kapott, a kérelemben előadott tevékenységhez képest jelentős változtatásnak minősülő terv környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket érdemben megvizsgálja.

A hatóságnak 2024. május 16. napjáig döntést kell hoznia.

(A fotó illusztráció.)

2024.04.04. (forrás: KH/HT)