Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

Az ��MOP-2011-3.2.1/D k��dsz��m�� p��ly��zati ki��r��s keret��ben megval��sul�� ���Szuhak��ll�� K��zs��g k��rnyezetbiztons��g��nak n��vel��se, az ��r- belv��z ��s helyi v��zk��r vesz��lyeztetetts��g��nek cs��kkent��se, a tov��bbi k��resem��nyek megel��z��se c��lj��b��l��� elnevez��s�� beruh��z��s elnevez��s�� beruh��z��s k��zbeszerz��si elj��r��s��ban az eredm��ny meg��llap��t��s��r��l.

Határozat: 36/2014 (04.14.) - hatályos
Melléklet: -1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve megállapítja, hogy az eljárás eredményes volt.
2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMOP-2011-3.2.1/D kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló „Szuhakálló Község környezetbiztonságának növelése, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további káresemények megelőzése céljából” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárásában ajánlattevők ajánlatait megvizsgálva, a Bíráló Bizottság döntését figyelembe véve a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.), ajánlattevő ajánlatát elfogadva, a FER 3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft-t (1132 Budapest, Visegrád u. 80/a V/4.) hirdeti ki az eljárás nyertesének.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést megkösse.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen