Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

Munkab��r-hitelkeret ig��nyl��s��r��l

Határozat: 71/2014 (08.28.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete, Község Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt. Miskolci Fiókjától történő 7.000 e Ft munkabérhitel felvételével egyetért.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a kért hitelt és járulékait a futamidő alatt – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a rövid lejáratú hitelt 2014. év szeptember 10. napjától kívánja igénybe venni és 2014. év december hó 19. napig visszafizeti.
A Képviselő-testület a kért 7.000 e Ft munkabérhitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja az állami (általános és ágazati) támogatás, helyi adó, gépjárműadó és START Munkaprogramból beérkező bevételeit.
Amennyiben a vállalt kötelezettségének az Önkormányzat nem tenne eleget, úgy a testület hozzájárul ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt. a megjelölt bevételekből a hiteltörlesztésnek és járulékának megfelelő összeget zárolja, a fizetési kötelezettség esedékességének időpontjában a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének céljából leemelje.
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen