Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A 2014/2015. tan��vre vonatkoz�� tank��nyvt��mogat��s rendj��nek meg��llap��t��s��r��l

Határozat: 72/2014 (08.28.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014/2015. tanév kezdéséhez kapcsolódóan, a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1/ Szuhakálló községi Önkormányzat képviselő-testülete a szuhakállói lakóhelyű, általános iskolás korú gyermekek részére 5.000 Ft pénzbeli támogatást biztosít, költségvetése terhére.
A szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolába járó tanulók törvényes képviselői részére, az intézmény kimutatása alapján kerül a támogatás folyósításra, 2014. szeptember 30-ig. A más településre járó szuhakállói lakóhelyű iskolások részére, a támogatás kifizetéséhez iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges.
2./ Az Önkormányzat Képviselő-testülete, költségvetése terhére 5.000.- Ft támogatást nyújt a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végző, első középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkező tanulóknak; 6.000.- Ft támogatást az első diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató főiskolai, egyetemi hallgatóknak.
A tanulói- hallgatói jogviszonyok igazolások benyújtásával a támogatások igénylésére, 2014. szeptember 30-ig van lehetőség. A szeptember 15-ig benyújtott igazolások alapján a támogatások kifizetésére szeptember 30-ig kerül sor; ezt követően pedig ügyfélfogadási időben, folyamatosan, a tanulói- hallgatói jogviszony igazolások leadásakor.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen