Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Szuhak��ll��i K��z��s ��nkorm��nyzati Hivatal alap��t�� okirat��nak m��dos��t��s��r��l

Határozat: 8/2014 (02.03.) - hatályos
Melléklet: -1.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát – az alapító képviselő-testületekkel együttesen - az alábbiak szerint módosítja:
1.1.) Az Alapító Okirat II. részébe 2.1. pont kerül beillesztésre – törzskönyvi bejegyzés időpontja szerinti hatályba lépéssel - az Ávr. 180§-a szerinti alapító okirat kiegészítés alapján, az alábbiak szerint:
2.1. A költségvetési szerv szakmai tevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
1.2.) Az alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó II.3. pontja, a törzskönyvi bejegyzés időpontjával hatályát veszti.
1.3.) Az alapító okirat a költségvetési szerv gazdálkodási besorolását tartalmazó. V. pontja, a törzskönyvi bejegyzés időpontjával hatályát veszti.
2.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát módosító okiratot jóváhagyja.
3.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelemszerűen