Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A D��destapolcs��ny - M��lyinka - Saj��galg��c - Saj��iv��nka - Saj��kaza - Szuhak��ll�� - Vadna Nappali Szoci��lis K��zpont Int��zm��nyfenntart�� T��rsul��s T��rsul��si Meg��llapod��s��nak m��dos��t��s��r��l.

Határozat: 9/2014 (02.03.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosítását, az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A Megállapodás 8./c.) pontjában „Az alábbi döntésekhez minősített többség szükséges” felsorolás szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:
költségvetési szerv alapítása, átszervezése, megszüntetése,
a társuláshoz való csatlakozás
a társulásból történő kizárás
az általa fenntartott költségvetési szerv költségvetésének jóváhagyásához, módosításához és zárszámadásának jóváhagyásához,
az általa fenntartott költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, kinevezéséhez, annak visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés kiszabásához”
2. A Megállapodás 9. pontjának, a jegyzőkönyv aláírásra vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint pontosításra kerülnek:
„A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a székhely önkormányzat (Sajókaza) jegyzője írja alá. A Társulási Tanács tagjai közül egy jegyzőkönyv hitelesítőt választ.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a társulás székhely településének jegyzője gondoskodik.”
3. A Megállapodás 14. pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A Társulásban részt vevő önkormányzatok a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) b.) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) pontja alapján a közösen fenntartott intézmény által személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Sajókaza Község Önkormányzatát jelölik ki. A rendelet megalkotását és módosítását megelőzően a rendelet-tervezetet a részt vevő önkormányzatokkal a közigazgatási területükön lévő ellátások vonatkozásában egyeztetni kell.”
4. A Megállapodás 18/2. pontjában leírtak törlésre kerülnek.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen