Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

M��csony ��s t��rsult telep��l��sein k��zponti orvosi ��gyelet ell��t��s��ra vonatkoz�� szolg��ltat��si szerz��d��s m��dos��t��s��r��l

Határozat: 46/2017 (04.27.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás tárgyában 2014.június 23 napján kelt szerződés, 2017. május 1-jei hatályú módosításához hozzájárul, azt jóváhagyja az alábbiak szerint:
Szolgáltatási Szerződés módosítása amely létrejött egyrészről a
A megbízó neve: Mucsony Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 3744 Mucsony, Fő u. 2.
Adószám: 15725620 2 05
Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10653029-49020012
Képviselője: Viszlai Viktor, polgármester
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről
A megbízott neve: D.D.Z.-MED Kft.
Székhely: 3825 Viszló, Fő utca 2.
Cégjegyzék szám: Cg.05-09-015185
Adószám: 23361014-2-05
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank zRt.
Számlaszám: 12037805-01007645-00100008
Képviselője: Dr. Daher Ziad ügyeletvezető
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között a lent
megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2014.június 23.-án kelt Szolgáltatási szerződésben Megbízó a törvény erejénél fogva kötelező feladata ellátásával, - központi orvosi ügyelet ellátásával 11 társult település közigazgatási területén - megbízta Megbízottat.
2. A szerződés 13. pont 5. mondata az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzatok saját forrásának összege 156.-Ft/Fő/hó, mely forrást az önkormányzatok évente emelik.
3. A szolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Jelen szerződés Módosítása elválaszthatatlan részét képezi az eredeti Szolgáltatási Szerződésnek.
4. Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben hagyólag aláírják.
Jelen szerződés két példányban készült.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen