Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 k��dsz��m��, a vid��ki t��rs��gek kism��ret�� infrastrukt��r��j��nak ��s alapvet�� szolg��ltat��sainak fejleszt��s��re ki��rt, k��lter��leti helyi k��zutak fejleszt��s��re, ��nkorm��nyzati utak kezel��s��hez, ��llapotjav��t��s��hoz, karbantart��s��hoz sz��ks��ges er��- ��s munkag��pek beszerz��s��re p��ly��zat konzorcium keretein bel��li beny��jt��s��r��l.

Határozat: 6/2017 (01.19.) - hatályos
Melléklet: -1. Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani, konzorciumi keretek között Dédestapolcsány és Sajóivánka község Önkormányzataival együttműködve.
A projekt címe: „Útkarbantartáshoz szükséges gépbeszerzés Dédestapolcsány, Sajóivánka és Szuhakálló községekben”
Megvalósítási helyszínek:
1. célterület esetén: 3731 Szuhakálló, Kossuth Lajos út 7.; hrsz: 395/2.
2. Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás elnyerése esetén a szükséges saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
3. Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti támogatási kérelem benyújtására és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt cél közös együttműködéssel történő megvalósítására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodást, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
4. Szuhakálló község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket, valamint a Felhívásban előírt, a kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Felelős: polgármester
Határidő: