Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

��nkorm��nyzati feladatell��t��st szolg��l�� fejleszt��s t��mogat��s��ra ir��nyul�� t��mogat��si ig��ny visszavon��s��r��l

Határozat: 63/2017 (06.29.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös pályázati kiírására a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra irányuló pályázati felhívására - a 43/2017.(IV.27.) határozatával, a Szuhakálló 395/2 hrsz. alatti, Községháza elnevezésű, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény - a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatala – infrastrukturális fejlesztése, felújítása, fűtéskorszerűsítése érdekében benyújtott támogatási igényét visszavonja.
A támogatási igény visszavonásának indoka:
Az önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számon benyújtott pályázatában, a 2017. 05.16. napon kelt támogatási döntés szerint, 31 195 200 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pályázat részben ugyanazon megvalósítási célokat tartalmazza a Községháza energetikai korszerűsítése érdekében, mint a 43/2017.(IV.27.) határozat alapján benyújtott hazai támogatási igény.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen