Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonos��t�� sz��m�� ��� a K��zs��gh��za ��p��let��nek energetikai korszer��s��t��se - p��ly��zati t��mogat��s terh��re megval��s��tand�� projektmenedzsmenti feladatok ell��t��s��ra vonatkoz�� aj��nlatok elb��r��l��s��r��l.

Határozat: 64/2017 (06.29.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú – a Községháza épületének energetikai korszerűsítése - pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására benyújtott ajánlatok alapján, a projektmenedzsmenti tevékenység ellátásával a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft-t (3780 Edelény, Borsodi út 2.) bízza meg, , bruttó: 777.240 Ft összegű vállalkozó díjon.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen