Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Szuhak��ll��i K��zs��gi Konyha int��zm��nyvezet��i beoszt��s��nak bet��lt��s��re ki��rt p��ly��zat elb��r��l��s��r��l, a p��ly��zat ism��telt ki��r��s��r��l.

Határozat: 94/2017 (11.30.) - hatályos
Melléklet: -1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja a 79/2017.(VIII.24.) határozatával meghirdetett, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázata eredménytelenségét, mivel a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben beérkezett pályázatot a képviselő-testület nem fogadta el.
2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A munkakör legkorábban 2018. ,május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
3. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői feladatinak ellátásával megbízza, 2018. január 1-jétől, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §-a szerinti pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig – előreláthatólag 2018. április 30-ig – a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Bezsilla János Zoltánné élelmezésvezetőt, közalkalmazottat.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen