Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A szoci��lis konyha ell��t��s bevezet��s��re ir��nyul�� meg��llapod��s megk��t��s��r��l

Határozat: 110/2019 (12.05.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális konyha ellátás bevezetése érdekében, az ellátás bevezetésére irányuló megállapodást megkösse.
2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Szuhakálló Kossuth u. 5. sz.; 150. hrsz. alatti ingatlant az ÉLIM Szolgálat(3530 Miskolc, Széchenyi u. 70 3. e. 303. iroda alatti székhelyű intézmény), képviseli: Marton Henrietta, az Üzemeltető (DMF Üzemeltető Kft.; 3526 Miskolc, Mechatronikai Park 12. szám ) bérlőtárasként bérelje, valamint a szociális konyha szolgáltatáshoz ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségként megjelölje.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen