Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A telep��l��sk��p v��delm��r��l sz��l�� ��nkorm��nyzati rendelet fel��lvizsg��lat��r��l

Határozat: 40/2019 (04.25.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben foglaltakra, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03950-1/2019. sz. javaslatára, a következő határozatot hozta:
A Képviselő-testület a 13/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletével határozta meg a településkép védelméről szóló helyi szabályokat.
Tekintettel a hatályos jogszabályi környezetre, a képviselő-testület megállapítja településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálatának és a felülvizsgálat eredményeképp a módosításának szükségességét.
A Képviselő-testület a hatályos szabályozásnak megfelelően, a jogszabályban meghatározott véleményezési-, egyeztetési eljárásokra vonatkozó határidő figyelembevételével a Rendeletet módosítja.
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Rendelet módosításának szakmai előkészítésébe, az önkormányzat megbízásából eljáró főépítészt 8 napon belül vonja be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozott határozatról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tájékoztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen, 8 napon belül