Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

Az ��vodai k��znevel��si feladatell��t��s 2018. ��vi elsz��mol��s��r��l

Határozat: 52/2019 (05.30.) - hatályos
Melléklet: -1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete megvitatta az óvodai köznevelési feladatellátás 2018. évi elszámolását, melyet a jkv. melléklete szerint elfogad.
2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2018. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 965.394 Ft összeget, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2019. évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát eredeti előirányzat szerint terhelő 2.345.906 Ft -finanszírozásra fordítja. A fenti összeget a feladatellátást biztosító Kazincbarcika városi Önkormányzat részére, pénzmozgást nem igénylő műveletként biztosítja Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, jelen határozatával.
A tagintézmény 2019. évi működéséhez szükséges fennmaradó 1.380.512 Ft önkormányzati finanszírozást, az önkormányzat a feladat-ellátási szerződés 5. pontja szerint, 2019. május 30-ig, egyösszegben biztosítja a feladatot ellátó székhely önkormányzat – Kazincbarcika város - részére

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen