Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Szuhak��ll�� k��zs��g Roma Nemzetis��gi ��nkorm��nyzat K��pvisel��-test��let��vel k��t��tt meg��llapod��s m��dos��t��s��r��l

Határozat: 58/2019 (05.30.) - hatályos
Melléklet: -Szuhakálló község Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § (2) bekezdése alapján, a Szuhakálló község Önkormányzat Képviselő-testülete és a Szuhakálló Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete között létrejött megállapodás módosítását, alábbiak szerint jóváhagyja:
A Megállapodás 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
6.1. Helyiséghasználat
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat önkormányzati működéséhez igazodó, az önkormányzati működéshez szükséges helyiséghasználatot, havonta igény szerint, de legalább harminckét órában; az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatával, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselésével.
A használatba adott helyiség a Szuhakálló Egészségház (3731 Szuhakálló Bajcsy-Zsilinszky u.2.) épületének emeletén található, használaton kívüli üzlethelyiség.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen