Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

az ��nkorm��nyzati tulajdon�� mikrobusz haszn��lati form��ir��l ��s az azokhoz kapcsol��d�� d��jt��telekr��l sz��l�� 88/2015. (XI.23.) hat��rozat m��dos��t��s��r��l

Határozat: 73/2019 (08.08.) - hatályos
Melléklet: -1. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező mikrobusz használati formáiról és az azokhoz kapcsolódó díjtételekről szóló 88/2015.(XI.23.) határozat mellékletének 5. pontját az alábbiak szerint módosítja:

5. Ingyenes egészségügyi intézményekbe (Miskolcig):
Orvosi beutalóval rendelkező 65 éven felülieknek.

2. Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – hogy a többszörösen módosított 88/2015. (XI.23.) határozatban foglaltakon túl, a mikrobusz ingyenes lakossági használatát egyedi mérlegeléssel engedélyezze.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen