Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

k��zalkalmazotti jogviszony m��dos��t��s��r��l, falugondnoki munkak��r l��trehoz��s��hoz

Határozat: 3/2021 (01.18.) - hatályos
Melléklet: -

Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról szóló 37/2020.(XI.19.) határozatával, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/A §-a alapján, a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett nyilvános pályázati eljárásban megállapítom, alábbi pályázó pályázatának érvényességét: Kiss András 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.44. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (1) bekezdés alapján, Kiss András 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.44. sz. alatti lakos, mint munkavállaló és Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint munkáltató között fennálló, határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony, közös megegyezésen alapuló módosításáról döntök 2021. február 1. napjával, melynek során nevezett munkaköre karbantartó munkakörről falugondnoki munkakörre módosul. Nevezett illetménye és juttatásai a Kjt. vonatkozó rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján kerül módosításra.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen