Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Magyar Falu Program keret��ben az �����t, h��d, ker��kp��rforgalmi l��tes��tm��ny ��p��t��se/fel��j��t��sa ��� 2021��� k��dsz��m�� alprogram p��ly��zat��nak t��mogat��s��b��l megval��s��tand�� belter��leti utak fel��j��t��sa beruh��z��s megval��s��t��s��hoz az aj��nlatok elb��r��l��s��r��l, a kivitelez�� megb��z��s��r��l

Határozat: 57/2021 (09.09.) - hatályos
Melléklet: -

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021”kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz beérkezett árajánlatok alapján megállapítja, hogy a legkedvezőbb – legalacsonyabb összegű – ajánlatot az Erőss út Kft (3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8.) - továbbiakban: ajánlattevő - nyújtotta be, bruttó: 20.013.922 Ft összeggel. A képviselő-testület az útfelújítás megvalósításához a kivitelező feladatok ellátásával ajánlattevőt bízza meg, az arra vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen