Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

��nkorm��nyzati tulajdon�� ingatlan r��sz��nek (471.hrsz) ��rt��kes��t��s��r��l

Határozat: 58/2021 (09.09.) - hatályos
Melléklet: -

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szuhakálló község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló 471. hrsz. alatti ingatlanból - az ingatlanon található lakóház és a hozzá használt terület tulajdonjogának rendezése érdekében – a szükséges az ingatanrész értékesítéséhez hozzájárul az alábbi feltételek mellett: - a terület vételára 250 Ft/m2+áfa, melyet három hónapnál nem régebbi ingatlan forgalmi értékbecsléssel kell alátámasztani; - a 471 hrsz alatti ingatlanból a megvásárolandó és kialakítandó területrész nagyságát a településrendezési terv övezetre vonatkozó előírása alapján, az ingatlanon már található és ott a későbbiekben létesítendő építmények alapterülete figyelembevételével kell kialakítani; - az ingatlan megvásárlására telekalakítási munkálatok elvégzését követően kerülhet sor, a 471. hrsz-ú ingatlant meg kell osztani; - a felmerülő költségek (vételár, ingatlanforgalmi becslés, telekalakítás) teljes és feltétlen viselését a vevőnek vállalnia kell.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen