Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Szuhak��ll�� K��zs��gi Konyha int��zm��nyvezet��i beoszt��s��nak bet��lt��s��re ir��nyul�� p��ly��zat eredm��nytelens��ge miatt, a p��ly��zati elj��r��s megism��tl��s��r��l

Határozat: 59/2021 (09.09.) - hatályos
Melléklet: -

pályázati eljárás megismétléséről 1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 46/2020.(XII.10.) határozatával meghirdetett, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló pályázat eredménytelenségét megállapítja, mivel a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben (2021. június 30-ig) pályázat nem érkezett be a képviselő-testülethez. 2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/B. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/B §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére. A munkakör legkorábban a pályázat közzétételétől folyamatosan, de legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31. A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2022. június 30. 2. A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői feladatait, 2021. január 1-jétől, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.4.1. pontja alapján, a helyettesítés rendje szerint, a költségvetési szerv alkalmazásában álló, Vécsey Renáta élelmezésvezető látja el.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen