Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Szuhak��ll�� 051/10 ��s 051/25 hrsz alatt felvett, k��lter��leti term��f��ld ingatlanok ad��sv��tel keretei k��z��tti hasznos��t��s��ra l��trej��tt ad��sv��teli el��szerz��d��s m��dos��t��s��r��l

Határozat: 66/2021 (10.07.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Szuhakálló 051/10. és 051/25. hrsz. alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanokra vonatkozó, a 25/2020.(X.1.) határozatán alapuló adásvételéi előszerződés módosítására vonatkozó kezdeményezést, a módosító szerződés tervezetét megismerte, és egyetért azzal, hogy az önkormányzat és a Nord Energy System Zrt. (NES Zrt.) között 2020.12.07-én létrejött adásvétel előszerződés, az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosításra kerüljön. 2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármestert felhatalmazza az adásvételi előszerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: Értelemszerűen