Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Szuhak��ll�� 053/5 helyrajzi sz��m�� ingatlanra vonatkoz��an b��nyatelek meg��llap��t��s��ra ir��nyul�� elj��r��s miatt a telep��l��srendez��si eszk��z��k m��dos��t��s��r��l

Határozat: 76/2021 (11.11.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakálló 053/5 hrsz.-ú ingatlan területén bányatelek megállapítására irányuló kezdeményezést és a majdani bányatelket ábrázoló térképet megismerte, mely alapján a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: MATrT) 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, egyetért azzal, hogy a Szuhakálló 053/5 hrsz.-ú ingatlan területén bányatelek megállapítására irányuló eljárás kerüljön kezdeményezésre, és annak megfelelően az illetékes bányafelügyelet a határozatával bányatelket állapítson meg. 2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a bányászati jog jogosultjának kérelmére az MTrT 18. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően döntést hoz a településrendezési eszközök módosításáról a bányászati tevékenységgel való összhang megteremtése érdekében, tekintettel a Precíziós Agrokémia Zártkörűen Működő részvénytársaság (székhelye: 1148 Budapest, Vezér utca 142. 4. em. 12. Bányavállalkozó nyilatkozatára, melyben kijelenti, hogy a településrendezési eszközök fentiek szerinti módosításának valamennyi igazolt költségét vállalja megfizetni Szuhakálló Község Önkormányzata részére. 3. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2. pont szerinti döntést az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén hozza meg: A bányászati jog jogosultjának nyilatkozattételre jogosult képviselője közokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy 

Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: Értelemszerűen