Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

Az ��nkorm��nyzat ��s int��zm��nyei ��ltal foglalkoztatott k��zalkalmazottak b��ren k��v��li juttat��s��nak 2022. ��vi meg��llap��t��s��hoz sz��ks��ges k��lts��gvet��si fedezet meghat��roz��s��r��l

Határozat: 11/2022 (02.10.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendeletében, az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatására 60.000 Ft/év/fő + közterhei összegű költségvetési fedezetet biztosít, SZÉP kártya-juttatás kifizetéséhez. 2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendeletében, a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott falugondnok részére biztosítandó ruházati költségtérítéshez 50.000 Ft+ közterhei összegű költségvetési fedezetet biztosít. 3. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 79/A § (2) bekezdése alapján, 2022. évre, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 1.000 Ft/hó mértékű átalányösszegű, bankszámla-hozzájárulást állapít meg. 4. A SZÉP kártya-juttatás és a ruházati költségtérítés folyósítására 2022. június 30-ig, a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére egy összegben 2022. december hónapban kerül sor. 5. A közalkalmazotti jogviszony szünetelése esetén, a határozatban meghatározott béren kívüli juttatás (továbbiakban: juttatás) időarányos részére jogosult a közalkalmazott. A közalkalmazotti jogviszony évközbeni keletkezése, megszűnése esetén a juttatás időarányos részére jogosult a közalkalmazott feltéve, hogy az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat által fenntartott intézménynél (továbbiakban: önkormányzatnál) foglalkoztatott közalkalmazott a tárgyévben legalább 6 havi jogviszonnyal rendelkezik az önkormányzatnál. Az a közalkalmazott, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti, a juttatásnak a jogviszony megszűnése időpontjáig terjedő időarányos részére jogosult. A közalkalmazotti jogviszony évközbeni megszűnése esetén, amennyiben a ténylegesen kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegű juttatásra lett volna jogosult a közalkalmazott, úgy a juttatás időarányos részét vissza kell térítenie, kivéve, ha a közalkalmazott jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen