Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Borsod ��llatv��d�� Alap��tv��nnyal ebrend��szeti feladatok ell��t��s��ra meg��llapod��s megk��t��s��r��l, az Alap��tv��ny 2022. ��vi m��k��d��s��nek t��mogat��s��r��l

Határozat: 13/2022 (02.10.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 48/A § (3)-(4) bekezdése szerinti kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében, tekintettel a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. b) pontjában foglaltakra megállapodás köt. 2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére, az Alapítvány részére az alábbi vissza nem térítendő támogatások biztosításáról dönt: a) 480.000 Ft/év alaptámogatás; b) havonta folyósítandó kiegészítő támogatás (befogott ebenként 5.000 Ft, az ebek legalább 15 napos tartásához 300 Ft/nap/eb) 3. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Borsod Állatvédő Alapítvány 2 a)-b) pontja szerinti támogatására 1.159.600 Ft előirányzatot biztosít a 2022. évi költségvetésében. A támogatás folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól az Önkormányzat és az Alapítvány megállapodást köt.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2022.02.26.