Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A k��zponti orvosi ��gyeleti szolg��ltat��s ell��t��s��ra ��nkorm��nyzati saj��t forr��s emel��s��hez val�� hozz��j��rul��sr��l

Határozat: 25/2022 (03.17.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 83/2019.(IX.5.) határozatával jóváhagyott - a Múcsony központtal működő, orvosi ügyeleti szolgálatást ellátására, közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a SkyMedical Kft (4032 Debrecen, Lóverseny u. 8 1/3.- továbbiakban: Szolgáltató) és az érintett önkormányzatok között 2019.07.30. napján létrejött - szolgáltatási szerződés 13. pont 2. bekezdése 1. mondatának 2. tagmondta alapján (mely forrást az önkormányzatok évente emelik), a Szolgáltató kezdeményezésére, hozzájárulok ahhoz, hogy Szuhakálló község Önkormányzata a Szolgáltató részére 2022.03.01-től 238 Ft/fő/hó önkormányzati saját forrást fizessen, a 2. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén. 2. Az 1. pont szerinti hozzájárulás hatályosulásának felétéle, hogy a központi orvosi ügyeleti egyészségügyi szolgáltatás ellátására 2019. 05.15-én létrejött konzorciumi együttműködésben résztvevő további 10 önkormányzat képviselő-testülete is hozzájárulását adja az önkormányzati saját forrás 238 Ft/fő/hó összegre történő emeléséhez, 2022. 31.01-től. 3. A 2. pont szerinti feltétel teljesülésének hiányában a konzorciumot vezető önkormányzat (Múcsony nagyközség Önkormányzata) polgármestere kezdeményezze a konzorciumi tagokat képviselő polgármesterek és a Szolgáltató közötti egyeztetést, az önkormányzati saját forrás mértékének megállapítása, az ügyeleti feladat-ellátás biztosításának tárgyában.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen