Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Magyar Falu Program keret��ben az �����vodai j��tsz��udvar, k��zter��leti j��tsz��terek fejleszt��se ��� 2022��� c��m, MFP-OJKJF/2022 k��dsz��m�� alprogram p��ly��zat��nak t��mogat��s��b��l megval��s��tand��, eszk��zbeszerz��sre az aj��nlattev��k szem��ly��nek meghat��roz��s��r��l, aj��nlatk��r��sr��l

Határozat: 39/2022 (05.26.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében „Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022” cím, MFP-OJKJF/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából, Új játszótéri eszközök beszerzése megvalósításához az alábbi ajánlattevőktől kér ajánlatot: Terra Forte Bau Kft. 3662 Ózd, Somsályfő telep 1. Mátrapark Kft. 3261 Abasár, Május 1. út 10. Tinet Pro Kft. 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a. 2. Az ajánlattételi felhívások megküldéséről, az ajánlatok beszerzéséről - azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlatok formájában – a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó Közép-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft gondoskodik. 3. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a beszerzés megvalósítására benyújtott ajánlatok alapján, a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó ajánlattevőt a kivitelezéssel megbízza, vele a szállítási szerződést megkösse.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen