Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A D��destapolcs��ny-Saj��galg��c-Saj��iv��nka-Saj��kaza-Szuhak��ll��-Vadna Nappali Szoci��lis K��zpont Int��zm��nyfenntart�� T��rsul��s ��s fenntartott Saj��kazai Nappali Szoci��lis K��zpont ��ltal biztos��tott szem��lyes gondoskod��st ny��jt�� ell��t��sokr��l sz��l�� ��nkorm��nyzati rendelet m��dos��t��s��hoz val�� hozz��j��rul��sr��l

Határozat: 48/2022 (07.28.) - hatályos
Melléklet: -

Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás) és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet, a Társulás székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testület általi módosításával az előterjesztés mellékletében foglalt rendelet-tervezet szerinti tartalommal hozzájárul.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen