Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A M��csony, F�� ��t 21. 2. em. 3. a sz. alatti (hrsz: 620/3/A/9) b��rlak��s tulajdonjog��nak rendez��s��r��l

Határozat: 49/2022 (07.28.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete jelen döntése előzményeként megállapítja, hogy Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 24/2006.(VI.15.) határozatával döntött, a Múcsony nagyközségben található önkormányzati bérlakásokban (továbbiakban: ingatlanok), Múcsony Nagyközség Önkormányzatával fennállt osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről és felhatalmazta a polgármestert, a tulajdonközösséget megszüntető szerződés (továbbiakban: szerződés) aláírására. A 2006. 06.26. napján aláírt szerződés értelmében, Szuhakálló község Önkormányzata, valamennyi a Múcsony nagyközségben található ingatlanban fennálló ¼- tulajdoni hányadának tulajdonjogát 7.000.000 Ft vételár ellenében átruházta a tulajdonostárs Múcsony nagyközség Önkormányzata részére. Múcsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2022. (IV.28.) határozatában foglaltak szerint jelezte, hogy a tulajdonközösséget megszüntető szerződésből, adminisztratív hiba miatt kimaradt a Múcsony, Fő út 21. 2. em. 3. a sz. alatti (hrsz: 620/3/A/9 bérlakás, melyre az önkormányzatok szerződéskötési szándéka kiterjedt. 2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. pontjában foglaltak figyelembevételével dönt arról, hogy a Múcsony, Fő út 21. 2. em. 3. a sz. alatti (hrsz: 620/3/A/9 56 m2 nagyságú, társasházi ingatlanban fennálló ¼ tulajdoni hányadát 50.000 Ft ellenében átruházza, az ingatlanban ¾ tulajdoni hányaddal rendelkező Múcsony nagyközség Önkormányzata részére. 3. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tulajdonközösséget megszüntető szerződést aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen