Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

Az ��tkeztet��si feladatok ell��t��s��hoz sz��ks��ges g��pj��rm�� beszerz��s��r��l

Határozat: 50/2022 (07.29.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a 2022.szeptember 1-jével vásárolt szolgáltatás keretei között biztosítandó intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést, szünidei étkeztetést és vendégétkeztetés ellátásához szükséges készétel-szállítási tevékenység elvégzésére, 1 db Renault Express gépjármű beszerzéséről dönt 7.5 M Ft vételáron – mely az üzembe helyezés költségeit nem tartalmazza - a Gold Cars Kft. (3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 2.) ajánlata alapján. A képviselő-testület a gépjármű vételárát a 2022. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. 2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti beszerzést megvalósítsa.

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen