Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Önkormányzati határozatok

A Kazincbarcikai ��sszevont ��vod��k Z��ld Titkok Kast��ly Tag��vod��ja 2022. ��vi m��k��d��s��hez ��nkorm��nyzati forr��s biztos��t��s��r��l

Határozat: 8/2022 (02.10.) - hatályos
Melléklet: -

1. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája feladat-ellátási hely 2022. évi költségvetés-tervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi – a határozat 2. pontjában foglaltak szerint - azzal, hogy a feladat-ellátási hely 2022. évi működéséhez 5 450 345 Ft önkormányzati hozzájárulás biztosítása szükséges. 2. Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai köznevelési feladatellátás 2021. évi elszámolásának eredményeképpen, az Önkormányzatot megillető 2.618.213 Ft összeget, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2022 évi működéséhez szükséges, - Szuhakálló önkormányzatát terhelő 5 450 345 Ft hozzájárulás -finanszírozásra fordítja. A tagintézmény 2022. évi működéséhez szükséges, így fennmaradó 2.832.132 Ft önkormányzati hozzájárulást, az önkormányzat a feladat-ellátási szerződés 5. pontja szerint, 2022. május 30-ig, egyösszegben biztosítja a feladatot ellátó székhely önkormányzat – Kazincbarcika város - részére

Felelős: Polgármester
Határidő: Értelemszerűen