Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Képviselő-testület - Munkaterv 2023

Napirend Tárgy Előterjesztő
2023.02.07.
E1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésére. Dávid István
polgármester
2023.02.13.
1. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetését megalapozó döntésekre: 1.1. Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2023. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosítására. 1.2. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2023. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.3. Javaslat a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2023. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.4. Javaslat az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának, költségtérítésének és bankszámla-hozzájárulásának 2023. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2023. évi támogatásának megállapítására. 1.6. Javaslat önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára. Dávid István
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Dávid István
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Dávid István
polgármester
2023.03.23.
1. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolója Szuhakálló község 2022. évi közbiztonsági helyzetéről Dávid István
polgármester
2. Tájékoztatás a sajókazai veszélyes hulladéklerakó működéséről, tevékenységnek változásáról. Dávid István
polgármester
3. Az ÉVIZIG munkatársának tájékoztatása a Szuha-patakra vonatkozó kezelői feladatok ellátásáról. Dávid István
polgármester
4. Beszámoló a falugondnoki szolgáltatás 2022. évi feladatellátásáról. Dávid István
polgármester
5. Javaslat az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervére Dávid István
polgármester
6. Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba-vételéről Kiss András
Bizottsági elnök
2023.04.27.
1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Szuhakálló községben végzett 2022. évi tevékenységéről. Dávid István
polgármester
2. Tájékoztatás Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről Dávid István
polgármester
3. A 2022. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Dávid István
polgármester
4. Az ÉLIM Szolgálat beszámolója a településen általa biztosított szociális étkezés ellátási forma működéséről Dávid István
polgármester
2023.05.24.
E1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására. Dávid István
polgármester
E2. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról. Dávid István
polgármester
E3. Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről Dávid István
polgármester
2023.05.25.
1. Javaslat az óvodai köznevelési feladatellátás 2022. évi elszámolására. Dávid István
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítására Dávid István
polgármester
3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás. Dávid István
polgármester
4. A 2022. évi ellenőrzési jelentés Dávid István
polgármester
5. Javaslat a 2022. év folyamán önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek támogatás felhasználásáról szóló beszámolóinak jóváhagyására. Dávid István
polgármester
6. Beszámoló a 2022. évi Start-munkaprogram végrehajtásáról Dávid István
polgármester
7. Javaslat a beiskolázási támogatások megállapítására a 2023/2024. tanévre. Dávid István
polgármester
2023.09.12.
E1. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről Dávid István
polgármester
E2. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítására. Dávid István
polgármester
2023.09.13.
1. Javaslat az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására Dávid István
polgármester
2. Tájékoztatás az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről Dávid István
polgármester
3. Javaslat időskorúak támogatása 2023. évi összegének megállapítására Dávid István
polgármester
4. Javaslat az időskorúak támogatása 2023. évi összegének megállapítására Dávid István
polgármester
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozásra. Dávid István
polgármester
6. A képviselők beszámolója az eltelt időszak képviselői munkájáról.
2023.11.17.
1. Javaslat az önkormányzat által biztosított, közétkeztetési formák, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2024. évi megállapítására Dávid István
polgármester
2. Javaslat a 2024. évi ellenőrzési tervre Dávid István
polgármester
3. Javaslat a 2024. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására. Dávid István
polgármester
Közmeghallgatás 1. Beszámoló az önkormányzat 2023. évi tevékenységéről. Dávid István
polgármester
Közmeghallgatás 2. Tájékoztatás a 2024. évi feladatokról, fejlesztési elképzelésekről Dávid István
polgármester