Önkormányzat hírei

Közlemény napelemes erőmű létesítésének előzetes hatásvizsgálati eljárásról
(2024.02.16.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó előzetes vizsgálati eljárás indult.

Választási információk
(2024.01.18.)
A közelgő európai parlamenti- és helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek választásával összefüggő választási információk egységes és széleskörű elérhegtősége végett az önkormányzat honlapja új funcióval bővült.

Változás a telekadó egyes adóövezethez tartozó mértékében
(2024.01.18.)
Az önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 1-jei hatállyal, módosította a telekadóról szóló önkormányzati rendeletét.

Kéményseprő sormunka
(2024.01.11.)
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint Kéményseprő-ipari Szerv elkészített a 2024 évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit.

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Képviselő-testületi ülés

Ülés dátuma: 2019.12.05.

ülés típusa: Munkaterv szerinti nyílt ülés
ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal
ülés időpontja: 8:00

Npr. Tárgy Előterjesztő
0. Polgármesteri jelentés
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
2. Tájékoztatás a helyi adó rendeletek felülvizsgálatának lehetőségéről.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
3. Javaslat a Szuhakálló 051/10. és 051./25. hrsz alatt felvett, külterületi termőföld ingatlanok adásvétel keretei között hasznosításra beérkezett ajánlatok elbírálására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
4. Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
5. Javaslat a Szuhakállói Községi Konyha által biztosított, gyermek- szociális- alkalmazotti és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2020. évi megállapítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
6. Javaslat a 2020. évi ellenőrzési tervre.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
7. Javaslat a Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétlésére, intézményvezető megbízására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
8. Javaslat a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal kötött felülvizsgált megállapodás jóváhagyására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
9. Javaslat a 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
10. Javaslat önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok bérleti jogviszony keretei között történő hasznosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
11. Javaslat az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 410355 igénylésazonosítójú pályázatában foglalt konyhatechnológiai felújítás megvalósításához vállalkozó kiválasztására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
12. Javaslat népkonyhai ellátás bevezetésére irányuló megállapodás megkötésére
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
13. Indítványok, javaslatok: 13.1. Javaslat a szociális tüzelőanyag-juttatás biztosításához kötött szállítási szerződés jóváhagyására 13.2. Javaslat Karácsonyi rendezvény szervezésére
(előterjesztés módja: szóban)
Dávid István
polgármester
14. Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálására - zárt ülés.
(előterjesztés módja: szóban)
Dávid István
polgármester
15. Javaslat a szociális tüzelőanyag-juttatás iránti kérelmek elbírálására – zárt ülés
(előterjesztés módja: szóban)
Dávid István
polgármester