Önkormányzat hírei

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

Szociális tüzelőanyag-juttatás
(2023.11.10.)
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 320 q barnakőszén beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

Tájékoztatás ingatlanok rendeltetésmódosításához kapcsolódó eljárásró
(2023.11.09.)
Az önkormányzat főéítésze, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 48.§ alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Amit a kútamnesztiáról tudni kell
(2023.10.26.)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával évek óta fennálló bizonytalanság szűnik meg a meglévő és létesítendő mezőgazdasági- és háztartási célú kutak kapcsán.

Körzetesítés felülvizsgálata
(2023.10.26.)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bek-e értelmében a helyi választási iroda vezetője november 30-ig elvégzi a települések szavazóköri felülvizsgálatát, a körzetsítési feladatokat.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Képviselő-testületi ülés

Ülés dátuma: 2022.11.25.

ülés típusa: Munkaterv szerinti nyílt ülés és közmeghallgatás
ülés helye: „Simon-udvar”; Szuhakálló Kossuth u.5.
ülés időpontja: 15:30

Npr. Tárgy Előterjesztő
0. Polgármesteri jelentés
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
1. Javaslat a helyi adók rendszerének felülvizsgálatára, telekadó adónem bevezetésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
2. Javaslat a Szuhakállói Községi Konyha költségvetési szerv megszüntetésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
3. Javaslat a 2023. évi ellenőrzési tervre.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
4. Javaslat ebrendészeti feladatok 2023. évi ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
5. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás hasznosítására.
(előterjesztés módja: írásban)
Dávid István
polgármester
K1. Tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről, az önkormányzat 2022. évi tevékenységéről,
(előterjesztés módja: szóban)
Dávid István
polgármester
K2. Tájékoztatás az önkormányzat 2023. évi célkitűzéseiről.
(előterjesztés módja: szóban)
Dávid István
polgármester
K3. Lakossági kérdések, észrevételek, hozzászólások.

Jegyzőkönyv megtekintése


Az ülésen született (mai napig hatályos) önkormányzati rendeletek

RendeletTárgy
12/2022 (11.26.) A telekadóról