Önkormányzat hírei

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

Szociális tüzelőanyag-juttatás
(2023.11.10.)
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 320 q barnakőszén beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

Tájékoztatás ingatlanok rendeltetésmódosításához kapcsolódó eljárásró
(2023.11.09.)
Az önkormányzat főéítésze, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 48.§ alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Amit a kútamnesztiáról tudni kell
(2023.10.26.)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával évek óta fennálló bizonytalanság szűnik meg a meglévő és létesítendő mezőgazdasági- és háztartási célú kutak kapcsán.

Körzetesítés felülvizsgálata
(2023.10.26.)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bek-e értelmében a helyi választási iroda vezetője november 30-ig elvégzi a települések szavazóköri felülvizsgálatát, a körzetsítési feladatokat.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendelsége

Cím:3636 Vadna Kassai u.25.
Telefon:48/352-081; 48/505-2011
E-mail:vadnapm@legnet.hu; hivatal@szuhakallo.hu
Vezető:Dr. Herczeg Tibor

A közös önkormányzati hivatal létrehozásával Szuhakálló, Vadna,Sajógalgóc és Sajóivánka Önkormányzatok valamennyi érintett településen biztosítani kívánják az igazgatási munka folyamatos ellátásához, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A nem hivatali székhely településeken – Vadnán, Sajógalgócon és Sajóivánkán – a fenti feladatok ellátását az állandó kirendeltség biztosítja.


Munkatársak:

Név Szoba Telefon / mell. / E-mail
Bellény Emese
(munkaügyi ügyintéző)
48/505-211; 48/352-081
munkaugy@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Jaskó Zsófia
(igazgatási ügyintéző)
48/505-211; 48/352-081
titikarsag@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Jobbágy Henrietta
(adóügyi ügyintéző)
Vadnai Kirendeltség 48/505-212; 48/352-081
ado@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Klómer Gézáné
(gazdálkodási ügyintéző)
Vadnai Kirendeltség 48/505-212
penzugy@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Pál Lajosné
(igazgatási ügyintéző)
Vadnai Kirendeltség 48/505-211
igazgatas@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Ötvös Béláné
(gazdálkodási ügyintéző)
Vadnai Kirendeltség 48/505-212
penzugy@vadna.hu; hivatal@vadna.hu