Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Adóügyek - Adó- és értékbizonyítvány

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

Illetékességi terület: A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések (Szuhakálló, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka, Dédestapolcsány) közigazgatási területén található ingatlanok tekintetében

Ügyintézési határidő: 8 nap
- az ügyintézési határidő szükség esetén 30 nappal meghosszabbítható.


Ügyfél joga:
- kérelmet nyújtson be
- kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el
saját ügye irataiba betekintsen,
nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje
meghallgatást kérjen

Ügyfél kötelezettsége:
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni,
- jóhiszeműen közreműködni.

Vonatkozó jogszabályok:
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 1994 évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
- 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
- 1990. évi XCIII törvény az illetékekről
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Az eljárása ismertetése:

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása során az ingatlanok értékbecslésére kerül sor, mely érték felülbírálatul szolgál gyámhatósági eljárás során a gyámság vagy gondnokság alá helyezett személy, illetve kiskorúak ingatlannal kapcsolatos jogügyleteinél, hagyatéki eljárás során a közjegyzői munkadíj alapját képezi, illetve a bírósági végrehajtás esetén az értékmeghatározás alapját képezi.

Az eljárás társhatóság megkeresésére indul hagyatéki eljárás, illetve a gyámhatósági eljárás esetén. Kérelemre indul egyéb jogszabályban meghatározott esetben.
Az ingatlan értékbecslését helyszíni szemle, piaci összehasonlító értékek, és a hivatal rendelkezésére álló egyéb adatok alapján készíti el az ügyintéző. A helyszíni szemléről szükség esetén értesíti az érdekelt feleket.

A bizonyítvány kiállítása során az értékelő figyelembe veszi az ingatlan fekvését, megközelíthetőségét, közművesítettségét, az épület korát, állapotát felszereltségét, komfortfokozatát, nagyságát.
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása után az értékelő az eredeti példányt a kiállítást kérő szervnek vagy személynek megküldi illetve átadja. (Illetékmentesen történik az adó- és értékbizonyítvány kiállítása társhatóság megkeresése esetén hagyatéki, gyámhatósági eljáráshoz valamint bírósági végrehajtó megkeresésére).

Meghatározott összegű illetéket kell leróni egyéb kérelemre történő – külön jogszabályban előírt ügyekben - szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása esetén.) A bizonyítvány átadásával illetve kézbesítésével fejeződik be az eljárás.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Hivatalunkban nincs illetékbélyeg árusítás, a bélyeget – amennyiben illetékköteles az eljárás – a Postahivatalban tudja beszerezni.


A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:
-4.000 Ft-os illetékbélyeg,
- adásvételi szerződés,
- ingatlanra vonatkozó adatok.

Ügyintézők:

Jobbágy Henrietta (adóügyek) hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212
Fazekas Józsefné (gyámhatósági, hagyatéki ügyek) hivatal@szuhakallo.hu;
48/352-081;
Pál Lajosné (hagyatéki ügyek) hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212;
Száz Alexandra (társhatósági megkeresések) hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212


További ügykörök